Scheman
Scheman för våra kurser hittar du här: https://www.ekohist.su.se/utbildning/scheman

Athena
Institutionen använder sig av universitetets lärplattform Athena. Vid kursstart får du information av läraren om Athena och hur det ska användas på kursen. Inloggning krävs, och du loggar in med ditt universitetskonto (användarnamn och lösenord). Du måste vara registrerad på en kurs för att få tillgång till Athena. Studentkontot använder du också till att logga in på Mitt universitet. Läs mer om Athena här.

Utbildningskatalogen - kursplaner
I utbildningskatalogen kan du söka information om alla våra utbildningar, du finner även kursernas kursplaner där.