Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
Sommarkurs

Genus, makt och arbete i Sverige 1800–2000 (7,5 hp)

Sommarkurs 2018 - Kursen ger en bred introduktion till och grundläggande kunskaper om Sveriges ekonomiska historia ur ett genusperspektiv.

Important dates

Höstterminen 2018

15 mars      Webbanmälan öppnar

16 april       Sista anmälningsdag

7 maj          Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse

21 juni        Sista kompletteringsdag

12 juli         Antagningsbesked med svarskrav

27 juli         Sista svarsdag

2 augusti    Andra antagningsbeskedet

Web Registration: 10 August-13 August

Problems will begin to be handled and reserves contacted beginning 14 August.

Högre seminarium, ekonomisk historia och internationella relationer

Högre seminarium är ett forum för doktorander och institutionens forskare såväl som inbjudna gäster att presentera och diskutera sin pågående forskning kollegor emellan. Som regel (med enstaka undantag) hålls seminariet mellan 13:00-14:30 i Rum A900.

Antagning med meritvärdesystem

För dig som är intresserad av att ansöka till Ekonomisk historia 2 & 3, eller Internationella relationer 2 & 3 kan du läsa här om det meritvärderingssystem som tillämpas i urvalet.

Studieavbrott

Om du inte vill fortsätta dina studier är det viktigt att du anmäler studieavbrott till institutionen. Om du endast vill göra ett tillfälligt uppehåll i studierna och vet när du vill komma tillbaka ska du istället ansöka om ett studieuppehåll. När du vill återkomma till studierna ansöker du om återupptagande. Se här för mer information.

Dagens Schema
Nya publikationer

OUR ENGLISH WEBPAGE

eNGLISH
SIS
Global utveckling
Utomlands

Scheman, kurslitteratur m.m.

Kurshemsidor

Mondo, Mina studier, Webmail

Mitt su se