Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

24 December 2018 - 2 January 2019

Visiting the department during the holidays is by appointment only. If you have an urgent matter, please contact staben@ekohist.su.se.

Viktiga datum inför vårterminen 2019

Här hittar du ansökningstider, startdatum mm för vårterminen 2019.

konsumtion

Vetenskapsrådet finansierar tre nya projekt inom ekonomisk historia vid Stockholms universitet

En ordentlig förstärkning av den konsumtionshistoriska forskningen på institutionen. Det blev resultatet av årets utdelning av projektanslag från Vetenskapsrådet. De tre projekten berör på olika sätt aspekter av konsumtionshistorien som tidigare forskning på olika sätt förbisett. Det sammanlagda beloppet uppgår till över 14 miljoner.

Lisa Dellmuth

Lisa Dellmuth beviljas forskningsanslag från Formas

Formas har i årets stora utlysning om "Vägar framåt: Nationella forskningsprogrammet om klimat" beviljat Lisa Dellmuth 9,7 mkr för projektet "Glokaliseringen av klimatstyrning: Rollen av integrerad styrning för en rättvis och legitim anpassning till klimatsäkerhetsrisker".

Elin Jakobsson

Första doktorsexamen inom internationella relationer i Sverige

Elin Jakobsson disputerar vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer 19/10 -18

Scheman

OUR ENGLISH WEBPAGE

eNGLISH
SIS
Global utveckling

Mondo, Mina studier, Webmail

Mitt su se