Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
Sommarkurs

Genus, makt och arbete i Sverige 1800–2000 (7,5 hp)

Sommarkurs 2018 - Kursen ger en bred introduktion till och grundläggande kunskaper om Sveriges ekonomiska historia ur ett genusperspektiv. 
 
26  maj - 2 juni Reservantagning till Sommarkurs. Du som står på reservplats kommer att meddelas via mail mellan dessa datum om du har fått en plats på kursen.
 
Måndag 4 juni kl 14:00 i A5137: Reservupprop för återstående reserver. Kom i tid – annars riskerar du att mista din plats. Notera att det brukar vara väldigt många reserver som antas till sommarkurser så ge inte upp även om du står mycket långt ner på reservlistan.

Important dates

Höstterminen 2018

15 mars  Webbanmälan öppnar

16 april  Sista anmälningsdag

7 maj  Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse

25 maj  Sista dag att bekräfta antagning till Sommarkurs

26  maj - 2 juni Reservantagning till Sommarkurs. Du som står på reservplats kommer att meddelas via mail mellan dessa datum om du har fått en plats på kursen.
 

21 juni  Sista kompletteringsdag

12 juli  Antagningsbesked med svarskrav

27 juli  Sista svarsdag

2 augusti  Andra antagningsbeskedet

Web Registration: 10 August-13 August

Problems will begin to be handled and reserves contacted beginning 14 August.

Högre seminarium, ekonomisk historia och internationella relationer

Högre seminarium är ett forum för doktorander och institutionens forskare såväl som inbjudna gäster att presentera och diskutera sin pågående forskning kollegor emellan. Som regel (med enstaka undantag) hålls seminariet mellan 13:00-14:30 i Rum A900.

Antagning med meritvärdesystem

För dig som är intresserad av att ansöka till Ekonomisk historia 2 & 3, eller Internationella relationer 2 & 3 kan du läsa här om det meritvärderingssystem som tillämpas i urvalet.

Studieavbrott

Om du inte vill fortsätta dina studier är det viktigt att du anmäler studieavbrott till institutionen. Om du endast vill göra ett tillfälligt uppehåll i studierna och vet när du vill komma tillbaka ska du istället ansöka om ett studieuppehåll. När du vill återkomma till studierna ansöker du om återupptagande. Se här för mer information.

Dagens Schema
Nya publikationer

OUR ENGLISH WEBPAGE

eNGLISH
SIS
Global utveckling
Utomlands

Scheman, kurslitteratur m.m.

Kurshemsidor

Mondo, Mina studier, Webmail

Mitt su se