Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

Viktiga datum

Sen anmälan för våra kurser på grund-och masternivå öppnar 15 Juli 2020 på antagning.se

utrop

Information till studenter vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

Undervisningsformer under hösten 2020 vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

mistra-geo-square

Mistra Geopolitics Phase II - Navigating towards a Sustainable and Secure Future

Research programme funded by Mistra Geopolitics to analyze geopolitics and sustainability (2021-2024).

Sanna Strand

Värnpliktens återkomst och omdaning i Europa

Sanna Strand, doktor i Freds- och utvecklingsforskning och forskare vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, har beviljats ett treårigt Postdoc-anslag från Vetenskapsrådet.

Klas Eriksson

Klas A.M. Eriksson erhåller Fulbrightprogrammets stipendium

Klas A.M. Eriksson, doktorand i ekonomisk historia, erhåller det prestigefyllda Fulbrightprogrammets stipendium för gästforskning i USA. 

soybeans

Nytt forskningsprojekt om världshandeln med soja

Matilda Baraibar, doktor i ekonomisk historia, har fått beviljat anslag av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse för projektet  ”Unequal exchange and agrofood globalization: nitrogen, soybeans and Latin America”.

Global governance and climate change adaptation

Global governance and climate change adaptation

IR researchers Ece Kural, Lisa Dellmuth, Maria-Therese Gustafsson, and Karina Shyrokykh speak at public event on global governance and climate change adaptation.

covid19

Samlade publikationer rörande Covid-19

Här följer en listad sammanfattning av vad forskare vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer har publicerat eller på annat sätt kommunicerat under våren.

Program och kurser

Till utbildningskatalogen
Scheman

Hitta oss på Facebook

Information till dig som student

Mitt su se