Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

Kursregistrering för vårterminen 2021


Kursregistrering för vårterminen är öppen mellan 7-10 januari 2021.

Studenter måste registrera sig själva online via Ladok. Om du inte kan registrerar dig behöver du kontakta studentexpeditionen via mail (studentexpeditionen@ekohist.su.se) senast 10 januari 2021. Vi kommer då hjälpa er från och med den 11 januari. 

Om du inte kursregistrerar dig, eller kontaktar oss via studentexpeditionens mail senast 10 januari 2021, förlorar du din kursplats.

Reservantagningen startar 11 januari 2021.

utrop

Information till studenter vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

Information om undervisningsformer vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

Stephanie Winkler

Disputation Stephanie Winkler, International Relations

11th December 2020 Stephanie Winkler defended her dissertation "Conceptual Politics in Practice: How Soft Power Changed the World" at the department of Economic History and International Relations. 

stefan borg

Stefan Borg - new article on Israeli drone warfare

Stefan Borg, Associate Professor in International Relations, recently published the article "Assembling Israeli drone warfare: Loitering surveillance and operational sustainability” in Security Dialogue.

covid19

Samlade publikationer rörande Covid-19

Här följer en listad sammanfattning av vad forskare vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer har publicerat eller på annat sätt kommunicerat under våren.

Program och kurser

Till utbildningskatalogen
Scheman

Hitta oss på Facebook

Information till dig som student

Mitt su se