Studierektor för Ekonomisk historia

Namn: Dag Retsö
Rum: A984, A-huset, plan-9
Telefon: 08-16 42 84
E-post: dag.retso@ekohist.su.se
Mottagning- och telefontid: onsdagar kl 14-16


Studierektor för Internationella Relationer

Namn: Stefan Borg
Rum: A 924, A-huset, plan-9
Telefon: 
E-post: stefan.borg@ekohist.su.se


Studierektor för masterutbildning/avancerad nivå

Namn: Karl Gustafsson
Rum: A974, A-huset, plan-9
Telefon: 08-16 11 97
E-post: masterstudenter@ekohist.su.se

 

Studierektor för forskarutbildning ekonomisk historia

Namn: Rodney Edvinsson
Rum: A 970, A-huset, plan-9
Telefon: 08-16 13 86
E-post: rodney.edvinsson@ekohist.su.se
Mottagning: efter överenskommelse

Studierektor för forskarutbildning internationella relationer

Namn: Mark Rhinard
Rum: A964, A-huset, 9:e våningen
Telefon: 08-16 81 08
E-post: mark.rhinard@ekohist.su.se