Studierektor för Ekonomisk historia

Namn: Dag Retsö
Rum: A984, A-huset, plan-9
Telefon: 08-16 42 84
E-post: dag.retso@ekohist.su.se
Mottagning- och telefontid: onsdagar kl 14-16


Studierektor för Internationella Relationer

Namn: Akhil Malaki
Rum: A922, A-huset, plan-9
Telefon: 08-16 26 83
E-post: akhil.malaki@ekohist.su.se
Mottagning- och telefontid: onsdagar 15-17


Studierektor för masterutbildning/avancerad nivå

Namn: Gonzalo Pozo Martin
Rum: A920, A-building, 9th floor
Telefon: 08 – 16 10 77
E-post: gonzalo.pozomartin@ekohist.su.se
Mottagning- och telefontid: vid överenskommelse

 

Studierektor för forskarutbildning ekonomisk historia

Namn: Paulina De Los Reyes
Rum: A 933, A-huset, plan-9
Telefon: 08-16 11 59
E-post: paulina.de_los_reyes@ekohist.su.se
Mottagning: efter överenskommelse

Studierektor för forskarutbildning internationella relationer

Namn: Mark Rhinard
Rum: A964, A-huset, 9:e våningen
Telefon: 08-16 81 08
E-post: mark.rhinard@ekohist.su.se