Studierektor för Ekonomisk historia

Namn: Lars Ahnland
Telefon: 0704-920 772
E-post: lars.ahnland@ekohist.su.se


Studierektor för Internationella Relationer

Namn: Emma Rosengren
E-post: emma.rosengren@ekohist.su.se


Studierektor för masterutbildning/avancerad nivå

Namn: Karl Gustafsson
Rum: A974, A-huset, plan-9
Telefon: 08-16 11 97
E-post: masterstudenter@ekohist.su.se

 

Studierektor för forskarutbildning ekonomisk historia

Namn: Rodney Edvinsson
Rum: A 970, A-huset, plan-9
Telefon: 08-16 13 86
E-post: rodney.edvinsson@ekohist.su.se
Mottagning: efter överenskommelse


Studierektor för forskarutbildning internationella relationer

Namn: Lisa Dellmuth
Rum: A904, A-building, 9th floor
Telefon: 08-16-1076
E-post: lisa.dellmuth@su.se