Vid studentexpeditionen kan du få hjälp med frågor om antagning, kursregistrering och betygsrapportering. Studentexpeditionen hittar du i rum A980, A-huset plan 9.

 

Studentexpeditionens telefon-och mottagningstid:

Mån-Tors kl 10-12 samt kl 13-15, Fredagar stängt
Telefon: 08-16 4470
E-post: studentexpeditionen@ekohist.su.se

Namn: Kelly Biddle

Studieinfo

Din tenta kan du hämta hos Studieinfo, studieinfo@ekohist.su.se, rum A982 på onsdagar mellan kl 14-16.

Vänligen notera att tentautlämning och studieinformation under sommaren sker efter överenskommelse med institutionens amanuens.

Visste du att du kan få tentan hemsänd?
När du skriver tentan bifoga ett C4-kuvert med 2 st frimärken. Skriv ditt namn och adress på framsidan och bifoga kuvertet med din tenta. Om det är en anonym tenta gör samma sak men lämna kuvertet i Klara Andrée´s postfack plan 9. Glöm inte att ange personnummer med blyerts eller på insidan av kuverets flik.

Mall för uppsatser och hemtentor Välj mallen för studenter!
Genom att använda mallen får du med samtliga grunduppgifter som behövs.

Ange alltid fullständigt personnummer!