Anmälan till tentamen

Du anmäler dig till salskrivning senast 2 dagar före skrivningstillfället. Anmälan görs via Mina Studier-Ladok för studenter 

Skrivningstillfället

Inskrivning vid ankomst med tentavakterna på plats i skrivsalen. Tag med legitimation. Utan giltig legitimation får man ej skriva sin tentamen. Telefon, väska och ytterplagg ska hängas undan i salen. Toalett finns i samtliga skrivsalar. 

Betyg

Beslut om betyg kan ej överklagas, detta följer av 12 kap. 2 och 4 §§ högskoleförordningen. En student har dock möjlighet att begära rättelse eller omprövning. Ett beslut om betyg som blivit uppenbart oriktigt på grund av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, får rättas både till fördel och till nackdel för studenten.
Föreskrifter för examination vid Stockholms universitet.

Skrivsalar

Här finner du universitetets skrivsalar

Student med funktionsnedsättning

Är du student vid Stockholms universitet och har en funktionsnedsättning eller dyslexi? Då har du rätt till särskilt pedagogiskt stöd. Här nedan är fyra viktiga steg:

•    Ansökan om stöd ska upprättas vid terminsstart via Studentavdelningen.
•    Ert upprättade intyg ska sedan lämnas till studierektor samt lektor för kännedom.
•    Vid behov av förlängd tid eller tillgång till dator behöver ni boka ett resursrum via Studentavdelningen. (Observera att bokning av resursrum ska göras i god tid då Studentavdelningen endast har ett fåtal rum tillgängliga). Epost: resursrum@su.se
•    Anmälan om tentavakt ska göras senast 3 veckor innan tentamen till Studentexpeditionen. Hör man av sig med kortare varsel kan vi ej garantera vi lyckas hitta en vakt som kan arbeta och då får man sitta i ordinarie skrivsal med övriga studenter.