Nordplus är Nordiska Ministerrådets program för lärare och studerande vid nordiska universitet och högskolor. Nordplus har funnits sedan 1988 och har som mål att stärka den nordiska utbildningsgemenskapen.

Nordplus är ett av de många olika samarbetsformer mellan nordiska länder som söker att stärka det nordiska gemenskapet. Detta samarbete innehåller bland annat student- och lärarutbyte.

Nordplus baserar sig på nätverkssamarbete mellan nordiska universitet/högskolor. Nordlys är det största nätverket inom Nordplus, som ger stipendier till sådana studenter som inte har ett nätverk inom sitt eget ämnesområde, eller som vill studera ett ämne som de inte kan göra i sitt eget universitet. Då kan man ansöka ett Nordlys stipendium och resebidrag.

Du kan läsa mer om Nordlys på www.nordlys.info
Information om antagning hittar du på Sektionen för internationell mobilitet, Studentavdelninge, Studenthuset.