Kursen ger en bred introduktion till och grundläggande kunskaper om Sveriges ekonomiska historia ur ett genusperspektiv. I centrum för kursen står förändringar och kontinuiteter i genusrelationernas utveckling i Sverige sedan 1800-talet, med särskilt fokus på arbete och försörjning.

Exempel på frågor som behandlas under kursen är: Vilka möjligheter har det funnits att kombinera arbete och familj och vilken betydelse har detta haft för jämställdheten? Hur har de sociala och materiella villkoren förändrats för olika grupper av kvinnor och män sedan 1800-talet och hur kan förändringarna förklaras? Hur kan välfärdsstatens framväxt, gamla och nya migrationsmönster samt arbetsmarknadens omvandling förstås ur ett genusperspektiv?

Kursen examineras genom en hemtentamen.

Kurspoängen kan tillgodoräknas som delkurs 6 i kursen Ekonomisk historia I eller ingå som fristående kurs i en kandidatexamen.

 

Kurstillfälle

Sommar 2020.

Kursperiod

Vecka 24–28.

Studieform

Heltid (100%). Dag.

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Ansökan

Ansökan för sommarterminen 2020 är stängd

Schema

På grund av Covid-19 ges kursen på distans (via Zoom och ditt SU-konto). Information om hur du laddar ner och loggar in på Zoom hittar du nedan under FAQ samt på kursplattformen på Athena https://athena.itslearning.com/  (som du får tillgång till efter att du registrerats på kursen).

Kurslitteratur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klara Arnberg; Fia Sundevall & David Tjeder (red.) (2019). Könspolitiska nyckeltexter: fråDet går an till #metoo. 2:a reviderade upplagan. Stockholm: Makadam förlag

Obs: Det är alltså enbart upplagan med undertitlen ”från det går an till #metoo” som används på kursen. De tidigare upplagorna används ej.

 

Maria Carbin; Johanna Overud & Elin Kvist (2017). Feminism som lönearbete: om den svenska arbetslinjen och kvinnors frigörelse. Stockholm: Leopard förlag.

 

Maria Stanfors (2017 eller 2007). Mellan arbete och familj: ett dilemma för kvinnor i 1900-talets Sverige. Stockholm: Studentlitteratur.

 

Därtill tillkommer artiklar om ca 200 s.

 

 

Lärare

Fia Sundevall (kursansvarig) och Carolina Uppenberg.

Reservantagning

 

 

 

Reservantagning inleds 25 maj. Notera många reserver brukar erbjudas plats på våra sommarkurser. Ge därför inte upp om du hamnar är långt ner på reservlistan utan håll utkik här på hemsidan, kolla din mail mellan 25 maj och 5 juni  och var noga med att följa instruktionerna där för registrering.

FAQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga: Är undervisningen obligatorisk / finns det något närvarokrav?

Svar: Nej. Du rekommenderas dock delta i föreläsningarna.

 

Fråga: När äger tentan rum?

Svar: Hemtentamensperioden är 28 juni till 8 juli.

 

Fråga: Kan jag läsa kursen på distans?

Svar: På grund av Covid-19 ges kursen på distans (via Zoom). För närmare info, se kurssidan på läroplattformen Athena.

 

Fråga: Var hittar jag läsanvisningar, Zoom-länkar,  osv?

Svar: När du har antagits till kursen, (1) registrerat dig på den samt (2) aktiverat ditt studentkonto (här: https://aktivera.su.se/dashboard/selectIdProvider) får du tillgång till kursens sida på Athena. Där finns bland annat läsanvisningar, länkar till undervisningen, med mera.

Om du har problem att komma åt Athena, felsök via denna sida: https://serviceportalen.su.se/sv-se/article/1094075 . Om du kommit till steg 4 på den sidan, kontakta studentexpeditionen på studentexpeditionen@ekohist.su.se

Fråga: Hur förbereder jag mig för distansundervisning?

Svar: Ladda ner Zoom via ditt SU-konto. Följ instruktionerna här: https://serviceportalen.su.se/sv-se/article/1055139
Logga även in på och bekanta dig med kurssidan på Athena.