Internationella relationer

Internationella relationer

Kurserna i internationella relationer ger kunskap om de politiska, ekonomiska och historiska förutsättningarna för aktuella internationella problem som till exempel globaliseringens konsekvenser, internationell säkerhet, samt samarbete och integration både på regional och global nivå.

Varför läsa internationella relationer?

Se intervjuerna nedan med Louise Bengtsson och Stefan Borg om deras val att studera och forska inom ämnet internationella relationer.

schema

Kontakta oss

  Studentexpedition
  Jenny Häger
  Telefontid Mån-Ons kl 10-12
  Rum A980, A-huset, plan 9
  08-16 44 70
 
  Amanuens
  Karin Grann
 
  Masterstudenter/Avancerad nivå
  Jennifer Lundgren

Studierektor för Internationella relationer

Emma Rosengren
emma.rosengren@ekohist.su.se