General Study Plan

General Study Plan for PhD studies in international relations

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i internationella relationer

 

Other rules and guidelines

Guidelines and forms for PhD studies at the Faculty of Social Sciences