Scheman
Scheman för våra kurser hittar du här: https://www.ekohist.su.se/utbildning/scheman

Mondo
Institutionen använder sig av universitetets gemensamma samarbets- och lärarplattform Mondo. Besök universitetets infosajt för att lära dig mer om hur du kan använda Mondo. Vid kursstart får du information av läraren om Mondo och hur det ska användas på kursen. Inloggning krävs, och du loggar in med ditt universitetskonto (användarnamn och lösenord). Du måste vara registrerad på kursen för att få tillgång till den i Mondo. Studentkontot använder du också till att logga in på Mitt universitet. Läs mer om Mondo här.

Utbildningskatalogen - kursplaner
I utbildningskatalogen kan du söka information om alla våra utbildningar, du finner även kursernas kursplaner där.