Kristina
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Riegert is Professor in Media & Communication Studies, having held a position as Lecturer in Journalism and a PhD in Political Science. Her research has focused on factors that are important for how media in various countries represent the world: globalisation, propaganda, war and crisis situations (The Image War: NATO’s Battle for Kosovo in the British Media, 2003), national and regional identities (special issue International Journal of Cultural Studies 2011), links between transnational and national mediated spaces and journalist cultures (Transnational and National Media in Global Crisis, 2010).

 

Most of her work has a comparative national or transnational approach. She subsequently developed an interest in political entertainment as part of the development of reality television (Politicotainment: Television’s Take on the Real, 2007), and in architecture as a vehicle of journalistic credibility in a mobile digital world (see Media Houses: Architecture, Media and the Production of Centrality, 2010). An abiding interest in Lebanon and the MENA-region developed into a project with Arabist Gail Ramsay, on the nature and impact of top bloggers in three Arab mediascapes in the year prior to the Arab Uprisings. A new area of interest is how Swedish cultural journalism in the press, television and radio has reflected globalization processes during the last three decades.

Kristina Riegert disputerade i statsvetenskap varefter hon arbetade som lektor i journalistik och docent inom medie- och kommunikationsvetenskap. Hennes forskning har kretsat kring flera faktorer som är viktiga för mediernas omvärldsbild: globalisering, krigs- och kriskommunikation (The Image War: NATO’s Battle for Kosovo in the British Media, 2003), kollektiva (nationella eller regionala) identiteter (special issue International Journal of Cultural Studies 2011), och länkar mellan nationella och transnationella medierade sfärer (Transnational and National Media in Global Crisis, 2010). Huvuddelen av hennes forskning har gjorts med komparativa ansatser där nationella eller transnationella medier ställs mot varandra. Hon har även forskat om skildringen av det politiska i nya typer av underhållningsprogram (Politicotainment: Television’s Take on the Real) samt varit medredaktör för en tvärvetenskaplig antologi om mediehus som materiella manifestationer av mediernas centrala ställning i olika länder (Media Houses: Architecture, Media and the Production of Centrality). Ett långvarigt intresse i Libanon och Mellanöstern utvecklades till ett projekt med Gail Ramsay, professor i arabiska studier. Projektet är komparativt och studerar de tio mest länkade och besökta bloggare i Libanon, Egypten och Kuwait året innan de arabiska upproren. Ett nytt forskningsintresse är hur skildringen av omvärlden och därmed globaliseringsprocesser kan skönjas i svensk kulturjournalistik i press, radio och TV under tre decennier (1983-2013).