Prefekt

Namn: Thomas Jonter
Rum: A989, A-huset, plan-9
Telefon: 08-16 26 78
Fax: 08-16 81 08
E-post: thomas.jonter@ekohist.su.se
Besök efter överenskommelse.

 

Stf Prefekt

Namn: Camilla Elmhorn
Rum: A994, A-huset, plan-9
Telefon: 08-16 21 39
Fax: 08-16 81 08
E-post: camilla.elmhorn@ekohist.su.se
Besök efter överenskommelse

 

Studierektorer

 

Studierektor för Ekonomisk historia

Namn: Dag Retsö
Rum: A984, A-huset, plan-9
Telefon: 08-16 42 84
E-post:dag.retso@ekohist.su.se
Mottagning- och telefontid:  Onsdagar kl. 14-16


Studierektor för Internationella Relationer

Namn: Akhil Malaki
Rum: A922, A-huset, plan-9
Telefon: 08-16 26 83
E-post: akhil.malaki@ekohist.su.se
Mottagning- och telefontid: Onsdagar kl. 14-16


Studierektor för masterutbildning/avancerad nivå

Namn: Gonzalo Pozo Martin
Rum: A920, A-huset, plan-9
Telefon: 08-16 10 77
E-post: gonzalo.pozomartin@ekohist.su.se
Besök efter överenskommelse. Obs. att kontakt sker på engelska eller spanska.


Studierektor för forskarutbildning i ekonomisk historia

Namn: Paulina De Los Reyes
Rum: A 933, A-huset, plan-9
Telefon: 08-16 11 59
E-post: paulina.de_los_reyes@ekohist.su.se
Mottagning: efter överenskommelse


Studierektor för forskarutbildning i internationella relationer

Namn: Mark Rhinard
Rum: A964, A-huset, 9:e våningen
Telefon: 08-16 81 08
E-post: mark.rhinard@ekohist.su.se​

Teknisk och administrativ personal

 

Administrativ chef

Namn: Jenni Vuorenmaa
Rum: A982, A-huset, plan-9
Telefon: 08-16 30 16
Fax: 08-16 81 08
Besök efter överenskommelse

 

Studentexpeditionen / Student Office / Utbytes- och kursadminstratör

Namn: Kelly Biddle
Rum: A980, A-huset, plan-9
Telefon: 08-16 44 70
Fax: 08-16 81 08
E-post:

Mottagning

Besök efter överenskommelse t.o.m. v. 31
E-post: studentexpeditionen@ekohist.su.se

 

Studieinformation / Institutionens Amanuens

Namn: Klara Andrée
Rum: A982, A-huset, plan-9
Telefon: 08-16 11 97
E-post: studieinfo@ekohist.su.se
Mottagning och telefontid: Besök efter överenskommelse t.o.m. v. 31

 

Kursadministratör

Namn: Jennifer Lundgren
Rum: A978, A-huset, plan-9
Telefon: 08-16 38 47
E-post: jennifer.lundgren@ekohist.su.se