Klas A.M. Eriksson, doktorand i ekonomisk historia vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, erhåller det prestigefyllda Fulbrightprogrammets stipendium för gästforskning i USA. 

Stipendieprogrammet instiftades 1946 av J William Fulbright för att öka den ömsesidiga förståelsen mellan USA och andra länder genom utbyte av människor, idéer och kunskap. Sedan 1952 är Sverige anslutet efter initiativ av Dag Hammarskjöld. 

Bland tidigare svenska stipendiater märks bland andra nobelpristagare Bengt Samuelsson, tidigare statsminister Ingvar Carlsson och filosofiprofessorn och ledamoten i Svenska Akademien Åsa Wikforss.

 

Läs mer om Klas A.M. Erikssons forskning här: https://www.su.se/english/profiles/kler0292-1.348905