Lediga tjänster

Lediga tjänster

Här annonseras lediga tjänster (ex. doktorander, lektorer och adminstratörer) på institutionen.

Doktorand i ekonomisk historia

Ekonomisk historiska institutionen utlyser en doktorandtjänst inom ramen för projektet "Invandrade mödrar, rasifierade barn. Vägval, konflikter och visioner"

Doktorand i ekonomisk historia med inriktning mot medeltiden

Vid Ekonomisk-historiska institutionen bedrivs forskning och undervisning inom flera olika områden, men är huvudsakligen koncentrerad till områdena ekonomisk historia och internationell politisk ekonomi. Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra år. Doktoranden förutsätts bedriva sin utbildning på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. I forskarutbildningen ingår uppgiften att i enlighet med en individuell studieplan formulera och genomföra ett avhandlingsprojekt och avlägga föreskrivna doktorandkurser.

Universitetslektor i ekonomisk historia (tidsbegränsad anställning)

Doktorand i ekonomisk historia med inriktning mot medeltiden

Vid Ekonomisk-historiska institutionen bedrivs forskning och undervisning inom flera olika områden, men är huvudsakligen koncentrerad till områdena ekonomisk historia och internationell politisk ekonomi. Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra år. Doktoranden förutsätts bedriva sin utbildning på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. I forskarutbildningen ingår uppgiften att i enlighet med en individuell studieplan formulera och genomföra ett avhandlingsprojekt och avlägga föreskrivna doktorandkurser.

Utlyses: doktorand i ekonomisk historia

Vid Ekonomisk-historiska institutionen bedrivs forskning och undervisning inom flera olika områden, men är huvudsakligen koncentrerad till områdena ekonomisk historia och internationell politisk ekonomi. Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra år. Doktoranden förutsätts bedriva sin utbildning på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. I forskarutbildningen ingår uppgiften att i enlighet med en individuell studieplan formulera och genomföra ett avhandlingsprojekt och avlägga föreskrivna doktorandkurser.

Utlyses: Doktorander i ekonomisk historia med inriktning mot historiska fastighetspriser (2)

Vid Ekonomisk-historiska institutionen bedrivs forskning och undervisning inom flera olika områden, men är huvudsakligen koncentrerad till områdena ekonomisk historia och internationell politisk ekonomi. Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra år. Doktoranden förutsätts bedriva sin utbildning på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. I forskarutbildningen ingår uppgiften att i enlighet med en individuell studieplan formulera och genomföra ett avhandlingsprojekt och avlägga föreskrivna doktorandkurser.

Utlyses: Doktorand i internationella relationer med fokus på internationell politik i Östasien (A)

Ekonomisk-historiska institutionen utlyser en doktorandplats i utbildningen på forskarnivå i internationella relationer, med fokus på internationell politik i Östasien. Vi söker kandidater intresserade av forskning kring och med erfarenhet av analys av internationell politik i Nordöstasien, särskilt med fokus på Internets roll.