Sven Hellroth, fil. dr
Rum: A924
Telefon: 08-162270
E-post: sven.hellroth@ekohist.su.se

Avhandling: Från arbetsstatistik till konjukturöversikt: arbetarfrågan och etablerandet av en statlig konjukturbevakning i Sverige 1893-1914 (2011)

Forskningsområden: Svensk arbetsmarknadspolitik och arbetslösas sökbeteende, den statliga konjukturbevakningens framväxt i Sverige.

Publikationer