Room: A970, A-huset, plan-9
Phone: 08-16 13 86
E-mail: rodney.edvinsson@ekohist.su.se
Forskningshemsida: www.historia.se

 

Forskningsområden

Makroekonomisk historia från medeltiden till idag, monetär historia, finansiella historia, ekonomisk tillväxt, historiska nationalräkenskaper, genusarbetsdelning, ekonomisk tillväxt, agrarhistoria.