Prefekt

Thomas Jonter, Prefekt

Klara Arnberg, Stf prefekt

 

Studierektorer

Dag Retsö - Grundnivå, ekonomisk historia

Stefan Borg - Grundnivå, internationella relationer

Gonzalo Pozo Martin - Avancerad nivå (Masterutbildning)

Rodney Edvinsson - Forskarutbildning, ekonomisk historia

Mark Rhinard - Forskarutbildning, internationella relationer

 

Universitetslektorer samt forskare

Dag Retsö

Akhil Malaki

Gonzalo Pozo Martin

Paulina de los Reyes

Mark Rhinard 

Thomas Jonter

Klara Arnberg

Matilda Baraibar

Stefan Borg

Stefan Carlén

Lisa Dellmuth

Rodney Edvinsson

Bo Franzén

Jonathan M. Feldman

Rasmus Fleischer

Sven Hellroth

Per Hilding

Susan Jackson

Ulf Jonsson

Mattias Lindgren

Alf Sjöblom

Janken Myrdal

Fia Sundevall

Yvonne Svanström

Lars Ahnland

Elisabeth Corell

Johan Svanberg

Pernilla Jonsson

Ulla Wikander

Johan Söderberg

Ronny Pettersson

Johanna Andersson Raeder

Karl Gustafsson

Markus Lundström

Stina Malmén

Elin Jakobsson

Olof Karsvall

Elin Åström Rudberg

Sebastian Larsson

Sanna Strand

 

Gästforskare

Lina Grip

Ilja Viktorov

 

Doktorander

Mahdieh Abbaskhah

Mark Bromley

Christoffer Gad

Kajsa Hammargård

Sandra Hellstrand

Erik Hegelund

Ursula Hård

Wrenn Yennie Lindgren

Emma Rosengren

Daniel Silberstein

Jonatan Stiglund

Ece Kural

Stephanie Winkler       

Klas Eriksson

Sarah Backman

Akinbode Fasakin

Vitaly Fedchenko

Anna Hammarstedt

Nina Krickel

Olov Lund

Nicholas Olczak

Gustav Ingman

Daniel Stridh

Susanne Berghofer

                                      

Teknisk och administrativ personal

Johannes Hartvigson - Administrativ chef
Kelly Biddle - Kurs-och utbytesadministratör/Studentexpeditionen
Gabriel Holmbom, IT- och kommunikationsansvarig

Suzanne Planchard - Amanuens/Studieinformation
Elif Grahn - Ekonomihandläggare

Ibrahim Mohamad - Vik. Ekonomihandläggare
Jennifer Lundgren - Kursadministatör

 

Övriga knutna till institutionen