Prefekt

Thomas Jonter, Prefekt

Camilla Elmhorn - Stf Prefekt

 

Studierektorer

Dag Retsö - Grundnivå, ekonomisk historia

Akhil Malaki- Grundnivå, internationella relationer

Gonzalo Pozo Martin - avancerad nivå

Paulina de los Reyes - Forskarutbildning, ekonomisk historia

Mark Rhinard - Forskarutbildning, internationella relationer

 

Universitetslektorer samt forskare

Johanna Andersson Raeder

Klara Arnberg

Matilda Baraibar

Daniel Berg

Stefan Borg

Stefan Carlén

Lisa Dellmuth

Rodney Edvinsson

Bo Franzén

Jonathan M. Feldman

Rasmus Fleischer

Sven Hellroth

Per Hilding

Susan Jackson

Ulf Jonsson

Mattias Lindgren

Markus Lundström

Janken Myrdal

Ronny Pettersson

Eva-Lotta Päiviö

Dorothy Sue Cobble

Emma Strollo

Fia Sundevall

Yvonne Svanström

Johan Söderberg

Ilja Viktorov

Leif Wegerman

Ece Kural

 

Gästföreläsare samt universitetslektorer

Gunilla Reischl

 

Doktorander

Mahdieh Abbaskhah 

Lars Ahnland

Louise Bengtsson

Mark Bromley

Christoffer Gad

Kajsa Hammargård

Sandra Hellstrand

Erik Hegelund

Ursula Hård

Elin Jakobsson

Wrenn Yennie Lindgren

Stina Malmén

Sepideh Nekomanesh

Emma Rosengren

Daniel Silberstein

Jonatan Stiglund

Emma Strollo

Stephanie Winkler       

Klas Eriksson

                                      

Teknisk och administrativ personal

Jenni Vuorenmaa - Administrativ chef
Kelly Biddle - Kurs-och utbytesadministratör/Studentexpeditionen
Gabriel Holmbom, Webbredaktör

Amanda Aronsson - Amanuens/Studieinformation
Elif Cesmeli - Ekonomihandläggare
Jennifer Lundgren - Kursadministatör

 

Övriga knutna till institutionen

Sven Fritz
Pernilla Jonsson
Mats Morell
Annette Thörnquist
Ulla Wikander