Organisationen vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. 
Staff organization at the Department of Economic History and International Relations.


Prefekt | Head of department

Magnus Petersson, Prefekt | Head of department

Klara Arnberg, Stf prefekt | Acting Head of department 

 

Studierektorer | Directors of Study

Lars Ahnland - Grundnivå, ekonomisk historia

Emma Rosengren - Grundnivå, internationella relationer

Karl Gustafsson - Avancerad nivå (Masterutbildning)

Rodney Edvinsson - Forskarutbildning, ekonomisk historia

Lisa Dellmuth - Forskarutbildning, internationella relationer

 

Universitetslektorer samt forskare | Lecturers and researchers

Lars Ahnland

Klara Arnberg

Matilda Baraibar

Stefan Carlén

Elisabeth Corell

Malin Dahlström

Elise Dermineur Reuterswärd

Lisa Dellmuth

Rodney Edvinsson

Jonathan M. Feldman

Rasmus Fleischer

Bo Franzén

Sven Hellroth

Per Hilding

Susan Jackson

Elin Jakobsson

Ulf Jonsson

Thomas Jonter

Olof Karsvall

Sebastian Larsson

Mattias Lindgren

Akhil Malaki

Stina Malmén

Janken Myrdal

Ronny Pettersson

Matteo Pompermaier

Gonzalo Pozo Martin

Dag Retsö

Paulina de los Reyes

Mark Rhinard 

Emma Rosengren

Elisabeth Rosvold

Karina Shyrokykh

Alf Sjöblom

Sanna Strand

Fia Sundevall

Johan Svanberg

Yvonne Svanström

Johan Söderberg

Nina von Uexkull

Ilja Viktorov

Ulla Wikander

Stephanie Winkler       

Elin Åström Rudberg

 

Doktorander | PhD students

Mahdieh Abbaskhah

Sarah Backman

Susanne Berghofer

Mark Bromley

Li Eriksdotter

Klas Eriksson

Akinbode Fasakin

Vitaly Fedchenko

Christoffer Gad

Kajsa Hammargård

Anna Hammarstedt

Sandra Hellstrand

Ursula Hård

Gustav Ingman

Mikael Johansson

Yeonju Jung

Nina Krickel

Ece Kural

Wrenn Yennie Lindgren

Olov Lund

Enrique Antonio Mejia

Jorge Rodriguez Morales

Nicholas Olczak

Suanne Segovia

Jonatan Stiglund

Daniel Stridh

 

Teknisk och administrativ personal | Technical and administrative staff

Johannes Hartvigson - Administrativ chef

Jennifer Lundgren - Kursadministatör Masternivå

Kelly Biddle - Kurs-och utbytesadministratör/Studentexpeditionen (föräldraledig)

Jenny Häger - Vik. Kursadministratör/Studentexpeditionen

Gabriel Holmbom, IT- och kommunikationsansvarig

Sven Hellroth - IT-administratör och miljöansvarig

Suzanne Planchard - Amanuens/Studieinformation
Elif Grahn - Ekonomihandläggare

Ibrahim Mohamad - Vik. Ekonomihandläggare