De högre seminarierna ger doktorander, forskare och inbjudna gäster möjlighet att ta del av och diskutera den spännande forskning som bedrivs vid vår institution. Vi har tre seminarieserier vid institutionen som utgör det kreativa navet i vår forskningsmiljö. De två högre seminarium i internationella relationer och ekonomisk historia hålls vanligtvis varje vecka. Vår tredje seminarieserie, Högre seminarium i samhällsvetenskapliga och historiska kvantitativa metoder, hålls månadsvis. Varmt välkomna!

 

Som regel (med enstaka undantag) hålls seminariet mellan 13:00-14:30 i Rum A900. För en lista över höstterminens högre seminarier, se scheman nedan.