Tid: 09:30 den 13/3 2020
Plats: Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 12
Opponent: Professor Peo Hansen från Linköpings universitet