Diplomati i det tidigmoderna Sydostasien: aktörer, praktiker och översättningar

Under det senaste årtiondet har intresset för icke-statliga aktörer i tidigmodern historia ökat, inte minst genom vändningen som går under namnet ny diplomatisk historia, men dessa perspektiv har sällan kopplats till kulturmöten utanför Europa. Detta är anmärkningsvärt: i maritima Sydostasien rymdes en mängd diplomatiska kontakter såväl som normer för förhandlingar. Dessa var en effekt dels av globala handelns betydelse, dels av regionens geografiska förutsättningar. Syftet med presentationen är att illustrera hur en djupstudie av dynamiken i mötena mellan lokala och externa aktörer möjliggör en ny förståelse för förändringar av politiska och sociala relationer utanför kolonialhistoriska paradigm av bristande maktbalans och samtidigt bidrar till en rättvisande beskrivning av globala diplomati.

Encountering Diplomacy in Early Modern South East Asia: actors, practices and translations
 
The interest in non-state actors’ role in early modern diplomatic relations has increased enormously over the past decade under the impact of what is often referred to as new diplomatic history. However, this approach is rarely used to explore encounters outside Europe. This is particularly strange when it comes to intercultural contacts of maritime Southeast Asia, with its rich history of diplomatic encounters which moreover had a lasting impact on setting terms for negotiations. Both the important role of global trade and the regions geography explain the increasing importance of diplomacy. The presentation aims to illustrate how a deep reading of the dynamic underlying encounters between local and external actors enables a more nuanced view of political and social change. This approach not only challenges the paradigm of colonial aggression but also makes an important intervention for a more inclusive narration of global diplomacy.