Start

Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia

 Dag Hammarskjöld installeras som FN:s generalsekreterare, 10 april 1953

Välkommen till hemsidan för Hans Blix centrum för de internationella relationers historia vid Stockholms universitet. Här hittar ni information om centrumets organisation och verksamhet.

17 maj: seminarium om det Internationella atomenergiorganet IAEA:s historia

Elisabeth Röhrlich, universitetslektor i samtidshistoria vid Wiens universitet presenterar sin nyutkomna bok Inspectors for Peace. A History of the International Atomic Energy Agency (Johns Hopkins University Press, 2022).

27 april: seminarium om socialdemokratin och den nya postkoloniala världsordningens uppkomst

Christopher Seiberlich, doktorand vid Albert-Ludwigs-Universität i Freiburg och gästforskare vid Hans Blix centrum presenterar preliminära resultat från sin forskning om den transnationella socialdemokratins förhållningssätt till 1960- och 1970-talens postkoloniala nyordning.

21 april: medverkan i program om imperialism

Aryo Makko, professor i historia och föreståndare för Hans Blix centrum, är en av fyra forskare som medverkar i ett nytt avsnitt av UR:s serie Historia förklarad om imperialism.

29 mars: medverkan i program om tysk-ryska relationer

I SVT:s Utrikesbyrån diskuterades i avsnittet ”Farlig förbindelse” relationerna mellan Tyskland och Ryssland, särskilt efter Kalla krigets slut. Med i panelen satt Aryo Makko, professor i historia och föreståndare för Hans Blix centrum.

Hans Blix centrum välkomnar sin första doktorand

Hans Blix centrum välkomnade den 1 februari 2022 sin första doktorand. Zigne Edström kommer att doktorera inom ramarna för projektet ”Neutralitet eller solidaritet? Sverige under mellankrigstiden”.

Program och kurser

Till utbildningskatalogen

Hitta oss på Facebook

Information till dig som student