Start

Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia

 Dag Hammarskjöld installeras som FN:s generalsekreterare, 10 april 1953

Välkommen till hemsidan för Hans Blix centrum för de internationella relationers historia vid Stockholms universitet. Här hittar ni information om centrumets organisation och verksamhet.

IRH Nygren 2020 09 30

30 september: seminarium om Torsten Nilssons utrikespolitik ur ett känslohistoriskt perspektiv

Fil.mag. Oscar Nygren presenterar sin forskning om svensk utrikespolitik under Torsten Nilsson (1962–1971) ur ett känslohistoriskt perspektiv.

Seminariet hålls via Zoom: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65557086966

KPS

Kungl. Patriotiska Sällskapets understödsfond beviljar tryckstöd

Kungl. Patriotiska Sällskapets understödsfond beviljade den 15 september 2020 ett tryckstöd till Göran Rydebergs kommande bok Utrikes- och säkerhetspolitiken från 1800 till idag.

Carl Marklund

Hans Blix centrum välkomnar gästforskare från Södertörn

Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia (IRH) välkomnar fil.dr. Carl Marklund från Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola som gästforskare under läsåret 2020/21.

200 år av fred workshop

16 april: 200 år av fred i Sverige / 200 Years of Peace in Sweden (Workshop)

Program och kurser

Till utbildningskatalogen
Scheman

Hitta oss på Facebook

Information till dig som student

Mitt su se