Start

Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia

 Dag Hammarskjöld installeras som FN:s generalsekreterare, 10 april 1953

Välkommen till hemsidan för Hans Blix centrum för de internationella relationers historia vid Stockholms universitet. Här hittar ni information om centrumets organisation och verksamhet.

SE

2 juni: seminarium om diakrona perspektiv på diplomati

Hans Blix centrum presenterar Susanna Erlandsson, forskare vid Uppsala universitet, och Sari Nauman, forskare vid Göteborgs universitet, som presenterar sin forskning.

CW

19 maj: seminarium om svenska diplomaternas intellektuella nätverk i Paris 1740-1780

Hans Blix Centrum presenterar Charlotta Wolff, professor i Finlands historia vid Åbo universitet och docent i Europeisk historia vid Helsingfors universitet, presenterar sin forskning.

pl

21 april: seminarium om polsk militärrapportering 1919–1939

Hans Blix Centrum presenterar Piotr Wawrzeniuk, docent och lektor i militärhistoria vid Försvarshögskolan, presenterar sin senaste bok.

Soviet Union and Neutrality

Ny bok om neutraliteten och Sovjetunionen under kalla kriget

Föreståndaren för Blix centrum Aryo Makko har tillsammans med Mark Kramer (Harvard) och Peter Ruggenthaler (LBI Graz) gett ut en antologi om relationerna mellan Europas neutrala stater och Sovjetunionen under kalla kriget.

IRH Suzuki 2021 03 24

24 mars: seminarium om den svenska neutralitetspolitiken under det första kalla kriget

Doktorand Yuyi Suzuki från Keyo University i Tokyo och Japans ambassad i Stockholm presenterar sin pågående forskning om den svenska neutralitetspolitiken under 1950- och 60-talen.

pl

24 februari: seminarium om vittnande av kärnvapenprov, aktivism och auktoritet under efterkrigstiden

Anton Öhman, doktorand i historia vid Lunds universitet, kommer att presentera sitt pågående avhandlingsprojekt Witnessing Nuclear Weapons Tests: Activist Tactics and Authority of Science som påbörjades hösten 2019.

Rydeberg Santérus

Hans Blix centrum lanserar ny skriftserie

Hans Blix centrum ger med start i januari 2021 ut en ny skriftserie i samarbete med Santérus Förlag.

ph

20 januari: seminarium om hur släktskap och samarbete har varit en del av statsformeringen i Europa

Peter Haldén, forskare och docent i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan, presenterar sin senaste bok Family Power –Kinship, War and Political Order in Eurasia, 500–2018 (Cambridge University Press, 2020).

KGA fond

Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur beviljar tryckstöd

Kungl. Patriotiska Sällskapets understödsfond beviljade den 10 december 2020 tryckstöd till Göran Rydebergs kommande bok Utrikes- och säkerhetspolitiken från 1800 till idag.

Program och kurser

Till utbildningskatalogen
Scheman

Hitta oss på Facebook

Information till dig som student

Mitt su se