Start

Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia

 Dag Hammarskjöld installeras som FN:s generalsekreterare, 10 april 1953

Välkommen till hemsidan för Hans Blix centrum för de internationella relationers historia vid Stockholms universitet. Här hittar ni information om centrumets organisation och verksamhet.

er

Ny bok: Förnuft, känsla och kärnvapen. Svensk nedrustningspolitik ur ett feministiskt perspektiv

Emma Rosengren, forskare verksam i Blix centrum har gett ut en ny bok om svensk nedrustningspolitik under kalla kriget ur ett feministiskt perspektiv.

ir

10 november: seminarium om tidigmodern diplomati i Sydostasien

Hans Blix centrum bjuder in till seminarium med Birgit Tremml-Werner, forskare vid Linnéuniversitetet, som presenterar sin forskning om diplomatins aktörer och praktiker i det tidigmoderna Sydostasien.

pp

Utlysning: doktorandtjänst i internationella relationer

Hans Blix centrum och Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer söker en doktorand i IR.

gästforskare

Hans Blix centrum välkomnar två nya gästforskare

Hans Blix centrum välkomnar doktoranderna Dustin Voss från European Institute vid London School of Economics and Political Science och Thomas Fraise från SiencesPo Paris.

Soviet Union and Neutrality

Ny bok om neutraliteten och Sovjetunionen under kalla kriget

Föreståndaren för Blix centrum Aryo Makko har tillsammans med Mark Kramer (Harvard) och Peter Ruggenthaler (LBI Graz) gett ut en antologi om relationerna mellan Europas neutrala stater och Sovjetunionen under kalla kriget.

Rydeberg Santérus

Hans Blix centrum lanserar ny skriftserie

Hans Blix centrum ger med start i januari 2021 ut en ny skriftserie i samarbete med Santérus Förlag.

Program och kurser

Till utbildningskatalogen
Scheman

Hitta oss på Facebook

Information till dig som student

Mitt su se