Ordförande

Björn Wittrock, Professor emeritus i statsvetenskap vid Uppsala universitet och Permanent Fellow, Founding Director samt Former Principal vid Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS).

Ledamöter

Elisabeth Corell, Lektor vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer.

Thomas Jonter, Professor i internationella relationer och Prefekt för Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer.

Leos Müller, Professor i historia och Föreståndare för Centrum för maritima studier (CEMAS).

Emma Rosengren, FD i IR vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer.

Daniel Tarschys, Professor emeritus i statsvetenskap och öststatskunskap och f.d. generalsekreterare för Europarådet m.m.

Karin Åström Iko, Riksarkivarie och chef för Riksarkivet.