Föreståndare för Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia och docent i historia
(in english below)

E-post: aryo.makko@historia.su.se
Besöksadress: Campus Frescati, Södra huset, rum D930
Tel: 08 163130

Föreståndare för Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia sedan 2020, Stockholms universitet.

Föreståndare för Nätverket för de internationella relationernas historia 2018–2020, Stockholms universitet.

Invald som ledamot i Sveriges unga akademi, 2017.

Antagen till RJ:s postdoktorala spetsforskningsprogram Pro Futura Scientia XI 2016, Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) i Uppsala.

Antagen som docent i historia 2016, Stockholms universitet.

Disputerade i historia 2012, Stockholms universitet.

Forskningsområden

  • IR historia (Kalla kriget och imperialism)
  • Modern politisk historia
  • Samtidshistoria
  • Migration, diaspora och nationalism hos minoriteter i/från mellanöstern

Pågående forskning

Jag forskar för närvarande huvudsakligen om relationerna mellan Europas neutrala stater och Sovjetunionen under perioden 1960–1991. Forskningsprojektet heter Neutrality and the Kremlin: A Transnational History. Forskningen och bedrivs inom ramarna för spetsforskningsprogrammet Pro Futura Scientia som är ett samarbete mellan SCAS i Uppsala och Riksbankens Jubileumsfond. Min reviderade, utökade och peer-review granskade avhandling har publicerats som Ambassadors of Realpolitik: Sweden, the CSCE, and the Cold War på Berghahn Books (New York/Oxford: Berghahn, 2016). Min senaste monografi European Small States and the Role of Consuls in the Age of Empire publicerades i december 2019 av Brill. Jag håller för närvarande på att avsluta en antologi om sovjetisk-neutrala relationer under Kalla kriget som kommer att publiceras i Harvard Cold War Book Series (tillsammans med medredaktörerna Mark Kramer och Peter Ruggenthaler). Inom området migrationshistoria och diaspora har jag senast publicerat ett kapitel om den assyriska invandringen till Sverige i Bahar Baser & Paul Levin (red.), Migration from Turkey to Sweden: Integration, Belonging and Transnational Community (London: I.B. Tauris, 2017).

Publikationer:

Länk till litteraturlista från Swepub (Kungliga biblioteket)

 

Aryo Makko

Director of the Hans Blix Centre for the History of International Relations and Associate Professor of History
E-mail: aryo.makko@historia.su.se
Visiting address: Campus Frescati, Södra huset, room D930
Tel: +46 8 163 130

Director of the Hans Blix Centre for the History of International Relations at Stockholm University, 2020.

Head of the Network for the History of International Relations at Stockholm University, 2018–2020.

Elected as member of the Young Academy of Sweden, 2017.

Accepted as Pro Futura Scientia XI fellow, 2016, Swedish Collegium of Advanced Study (RJ).

Associate Professor in History, 2016, Stockholm University

PhD in History, 2012, Stockholm University

Research Areas

  • History of International Relations (Cold War and New Imperialism)
  • Political History
  • Contemporary History
  • Middle Eastern Minorities (Migration, Diaspora and Nationalism)

Current Research

My current main research focus is on the relations between the neutral states of Europe and the Soviet Union between 1960 and the end of the Cold War. This five-year research project is entitled Neutrality and the Kremlin: A Transnational History and conducted within Pro Futura Scientia, a post-doctoral programme for leading research funded by the Swedish Foundation for Humanities and Social Sciences and hosted by the Swedish Collegium for Advanced Study in Uppsala. My second monograph European Small States and the Role of Consuls in the Age of Empire was published by Brill in late 2019. I am also in the process of completing an edited volume on Soviet-Neutral relations during the Cold War for the Harvard Cold War Studies Book Series (together with Mark Kramer and Peter Ruggenthaler). In my other area of interest, migration history and diaspora studies, I published a chapter on the Assyrian diaspora in Sweden in Bahar Baser & Paul Levin (eds.), Migration from Turkey to Sweden: Integration, Belonging and Transnational Community (London: I.B. Tauris, 2017). My first book Ambassadors of Realpolitik: Sweden, the CSCE, and the Cold War was published by Berghahn Books (New York/Oxford) in 2016.

Publications:

Link to Swepub (National Library of Sweden)