Under kalla krigets tidiga år växte insikten om telekommunikationens betydelse för internationell och nationell säkerhet. Inom NATO kom kommunikation att spela en avgörande roll i uppbyggnaden av det militära och civila försvaret av Västeuropa.

Sanne Aagaard Jensen försvarade sin doktorsavhandling vid Köpenhamns universitet i mars 2019. Hennes avhandling var del av ett samarbete med ENIGMA – Museum of Communication. Som del av sin forskarutbildning var Jensen gästforskare vid KTH och vid universitetet i Manchester. Jensen ingick också i en oberoende utredning av Danmarks militära engagemang i Kosovo, Irak och Afghanistan, på uppdrag av UD i Danmark.