Forskning

Forskningsnyheter

jonatan stiglund

Disputation Jonatan Stiglund, internationella relationer

30 September 2021 försvarade Jonatan Stiglund framgångsrikt sin avhandling "Shifting Dangers in the Shape of Threats and Risks: The Discourse of Swedish Security Policy, 1979-2020".

ece kural

Disputation Ece Kural, International Relations

17th September 2021 Ece Kural succesfully defended her dissertation "Global Climate Adaptation Governance: Evidence from 30 International Organizations, 1990-2017" at the department of Economic History and International Relations. 

Mistra news

Mistra Geopolitics awarded by the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences

Mistra Geopolitics is awarded to the prestigious 100 list 2021, published by the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA). The 100 list highlights Swedish research projects in the field of sustainability.

jamstalldhetsrapport

Informella hierarkier, könade praktiker och ojämlikhet i akademin

Ny rapport av professor Paulina de los Reyes och fil doktor Stina Malmén lanserad på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten.

Stephanie Winkler

Disputation Stephanie Winkler, International Relations

11th December 2020 Stephanie Winkler defended her dissertation "Conceptual Politics in Practice: How Soft Power Changed the World" at the department of Economic History and International Relations. 

Susan Jackson

Dr Susan T Jackson awarded Best Paper at UACES network workshop

Dr Susan T Jackson was awarded UACES Best Paper for her exploratory study "Risking Sustainability: Political Risk Culture as a Hindrance to Corporate Sustainability Practices."

Emma disputation

Disputation Emma Rosengren, Internationella relationer

Idag har Emma Rosengren framgångsrikt försvarat sin avhandling "Gendering Nuclear Disarmament. Identity and Disarmament in Sweden during the Cold War" vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer på Stockholms universitet.

european-floods

Översvämningar i Europa under 500 år

Dag Retsö, docent vid Institutionen för ekonomisk historiska och internationella relationer, Stockholms universitet, har medverkat i en uppmärksammad studie om översvämningar i Europa under de senaste 500 åren.

Sieps-rapport

Ny forskningsrapport om eurozonens reformering

Lisa Dellmuth, Jonas Tallberg och Magnus Lundgren har författat forskningsrapporten ”State Interests and Bargaining Power in the Reform of the Eurozone”, nyligen publicerad av Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps).  

Sanna Strand

Värnpliktens återkomst och omdaning i Europa

Sanna Strand, doktor i Freds- och utvecklingsforskning och forskare vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, har beviljats ett treårigt Postdoc-anslag från Vetenskapsrådet.

mistra-geo-square

Mistra Geopolitics Phase II - Navigating towards a Sustainable and Secure Future

Research programme funded by Mistra Geopolitics to analyze geopolitics and sustainability (2021-2024).

soybeans

Nytt forskningsprojekt om världshandeln med soja

Matilda Baraibar, doktor i ekonomisk historia, har fått beviljat anslag av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse för projektet  ”Unequal exchange and agrofood globalization: nitrogen, soybeans and Latin America”.

covid19

Samlade publikationer rörande Covid-19

Här följer en listad sammanfattning av vad forskare vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer har publicerat eller på annat sätt kommunicerat under våren.

dag-medeltid

Vad åt man på Västerås slott på 1500-talet?

Dag Retsö, docent i ekonomisk historia, gör en djupdykning i tidigare okända historiska dokument.

mark-rhinard

Professor Mark Rhinard wins grant for five-year project

Professor Mark Rhinard wins grant on risk governance and securitization in climate change adaptation.

JohanYvonneFiaSofie

Vetenskapsrådet beviljar 5,5 miljoner till projekt om arbetsmarknadsrelationer

Projektet ”Mellan fritt och ofritt arbete. Arbetsmarknadsrelationer och välfärdssamhälle i Sverige 1880–2022” har tilldelats 5,5 miljoner av Vetenskapsrådet.

Johan Paulina

FORTE beviljar anslag till två projekt

Paulina de los Reyes projekt "Ung på jobbet. Instabila anställningar, arbetsmiljö och (o)hållbara arbetsplatser inom detaljhandel" erhåller 4,2 miljoner kr och Johan Svanbergs projekt ”Facklig internationalism och internationell arbetsgivarlojalitet. Den svenska teko-sektorn och Europaintegrationerna 1957–1995” erhåller 3,8 miljoner kr.

Coercion

EU funding for “Worlds of Related Coercions in Work”

Fia Sundevall, associate professor at the Dept. of Economic History & International relations, is part of a large international research network – "Worlds of Related Coercions in work" – which was recently approved funding from the EU's framework programmes (COST actions).

Lisa Dellmuth

Lisa Dellmuth beviljas forskningsanslag från Formas

Formas har i årets stora utlysning om "Vägar framåt: Nationella forskningsprogrammet om klimat" beviljat Lisa Dellmuth 9,7 mkr för projektet "Glokaliseringen av klimatstyrning: Rollen av integrerad styrning för en rättvis och legitim anpassning till klimatsäkerhetsrisker".

Elin Jakobsson

Första doktorsexamen inom internationella relationer i Sverige

Elin Jakobsson disputerar vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer 19/10 -18