I en ny artikel med namnet A real estate price index for Stockholm, Sweden 1818–2018: putting the last decades housing price boom in a historical perspective presenterar ekonomhistorikerna Rodney Edvinsson, Klas Eriksson och Gustav Ingman en 200-årig serie över Stockholms fastighetspriser. Där visar de bland annat att den senaste uppgången har en motsvarighet i slutet av 1800-talet, och att priserna över långa perioder har stagnerat och tillochmed sjunkit.

Den nya artikeln, som publicerats i Scandinavian Economic History Review, bygger på nya data över husprisförsäljningar mellan åren 1818 och 1874. Uppgifter från över 10,900 husförsäljningar har samlats in för åren. Med hjälp av denna nya data kan vi nu studera husprisernas utveckling i Stockholm innerstad över 200 år.

I artikeln visar forskarna bland annat att den 370-procentiga ökningen i fastighetspriser 1993–2017 har en historisk motsvarighet 1855–1887 då de steg med cirka 315 procent. Detta om vi tar hänsyn till inflation. Under långa perioder stagnerade dock priserna, inte minst under 1900-talet. Den som köpte ett hus 1909 fick vänta ända till 2001 innan fastigheten ökat i realt värde.

 

Den långa tidsperioden innehåller ett antal kraftiga nedgångar. Det visar sig att det historiskt inte varit ovanligt med nominella prisfall på över 15 procent, som i samband med svälten 1867. Och att reala värden vid flera tillfällen fallit med mer än 30 procent, exempelvis under finanskrisen 1990.

Den nya serien bidrar till vår förståelse av fastighetsprisernas historia. Kanske kan den också hjälpa oss att bättre förstå samtida risker och möjligheter med dagens höga prisnivåer.

Den som vill läsa mer om resultaten samt metoderna som använts för att konstruera prisserien kan ladda ner artikeln på Scandinavian Economic History Review:s hemsida. Artikeln är open access och kan därför utan kostnad läsas av alla. Dataserien finns även på portalen historia.se (http://historia.se/StockholmResidentialPrices1818_1875.xlsx).

 


Mer om artikelförfattarna och deras forskning finner ni här:

Rodney Edvinsson http://historia.se/

Klas Eriksson https://www.su.se/profiles/kler0292-1.348905

Gustav Ingman https://www.su.se/profiles/guin9934-1.344968