Forskningen i internationella relationer vid institutionen är dynamisk, öppen och tvärvetenskaplig. Vi fokuserar på en rad olika ämnen såsom utveckling, östeuropeisk och rysk politik, global politisk ekonomi, säkerhets- och krishantering och hållbar utveckling. Vår snabbt expanderande forskningsmiljö har ambitionen att skapa förutsättningar för forskning som både rymmer breda satsningar och mer specialiserade studier.