Ekonomisk historia handlar om hur människor och samhällen har organiserat sina ekonomiska och sociala liv och resursfördelning över tid. Mer specificerad information om studieriktningen inom ekonomisk historia vid institutionen finns i studieplanen nedan.

Aktuell ASP Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekonomisk historia 2020-04-29 

Tidigare ASP Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekonomisk historia 2014-05-13