Abbaskhah R, Mahdieh ”The effect of youth development on the economic development through the labor market: comparative analysis for the Middle East area after 1960”.

Berghofer, Susanne "Facklig internationalism och internationell arbetsgivarlojalitet. Den svenska teko-sektorn och Europaintegrationen 1957-1995." 

Eriksson, Klas “House prices in central Stockholm from the 17th century to the present”

Gad, Christoffer ”Sveriges långsiktiga ekonomiska tillväxt i internationell jämförelse”

Hård, Ursula "Kvinnors strategier för inflytande och försörjning - regionalt och lokalt - genom nätverk, entreprenörskap och företagande"

Lund, Olov "Sverige före Gustav Vasa: En ekonomiskhistorisk nytolkning av statens omvandling under senmedeltiden"

Severin Ingman, Gustav “House prices in central Stockholm from the 17th century to the present”

Stridh, Daniel "Invandrade mödrar - rasifierade barn. Vägval, konflikter och visioner"