Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
utrop

Institutionens undervisningsformer VT 2022

Föreläsningar och examination kommer fortsatt ske på distans, medan seminarier i viss mån kan ske på campus, förutsatt att smittspridningen tillåter det.

nina-krickel

Disputation Nina C. Krickel-Choi - International Relations

17th November 2021 Nina C. Krickel-Choi succesfully defended her dissertation "Rethinking Ontological Security Theory: Conceptual Investigations into 'Self' and 'Anxiety'" at the department of Economic History and International Relations.

Wrenn_Yennie_Lindgren

Disputation Wrenn Yennie Lindgren, International Relations

21st October 2021 Wrenn Yennie Lindgren succesfully defended her dissertation "Japanese Foreign Policy Repertoires: Contests, Promotions and Practices of Legitimation" at the department of Economic History and International Relations. 

covid19

Samlade publikationer rörande Covid-19

Här följer en listad sammanfattning av vad forskare vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer har publicerat eller på annat sätt kommunicerat under våren.

Program och kurser

Till utbildningskatalogen
Scheman

Hitta oss på Facebook

Information till dig som student

Mitt su se