Rum

: A 914
Telefon: 08-16 13 86
Fax: 08-16 81 08
E-post: rodney.edvinsson@ekohist.su.se
Hemsida: plats för extern sajt
Adress: Se Kontakt

Se även

Forskningsområden

makroekonomisk historia från medeltiden till idag, monetär historia, finansiella historia, ekonomisk tillväxt, historiska nationalräkenskaper, genusarbetsdelning, ekonomisk tillväxt, agrarhistoria.

Utvalda publikationer

Artiklar i peer-reviewade tidskrifter
”A Consumer Price Index for Sweden 1290-2008”, Review of Income and Wealth (med Johan Söderberg). Kommande”.
A Tendency for the Rate of Profit to Fall? From Primitive to Flexible Accumulation in Sweden, 1800 – 2005”, Review of Radical Political Economics. Kommande.
”Swedish harvests 1665-1820: Early modern growth in the periphery of European economy”, Scandinavian Economic History Review, Nr 1, 2009, sid. 2-25.
”Ekonomisk tillväxt, genusarbetsdelning och obetalt hemarbete i historisk belysning”, Historisk Tidskrift, Nr 1, 2009, sid. 5-26.

Pågående artiklar

”Inflation before paper money: debasement cycles in Sweden-Finland 1350-1594”.
”Major recessions in Sweden 1850-2000: From pre-capitalist to modern types of crises”.
”Harvests and grain prices in Sweden 1665-1870”.
”Early modern financial markets: New evidence on shadow interest rates in Stockholm 1660-1685”.
”Den svenska strukturcykelmodellen”.
”Prices and the Growth of the European Knowledge Economy, 1200-2007” (med Johan Söderberg).

Böcker och bokkapitel

Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden, vol. 1. Redaktör med Tor Jacobson och Daniel Waldenström. Sveriges Riksbank och Ekerlids. Kommande.
”Introduction to Historical Monetary and Financial Statistics” (med Tor Jacobson och Daniel Waldenström), bokkapitel, Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden, vol. 1 (red. Rodney Edvinsson, Tor Jacobson och Daniel Waldenström). Sveriges Riksbank. Kommande.
”The evolution of Swedish consumer prices 1290–2008” (med Johan Söderberg), bokkapitel, Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden, vol. 1 ((red. Rodney Edvinsson, Tor Jacobson och Daniel Waldenström). Sveriges Riksbank. Kommande.
”The Swedish crisis year 1809 in long-term economic-historical perspective” i En nordeuropeisk ekonomisk historia och finska kriget 1808-1809 (red. Tuukka Talvio). Kommande.
”Väder, skördar och priser i Sverige” (med Lotta Leijonhufvud och Johan Söderberg), i Agrarhistoria på många sätt: 28 studier om människan och jorden (red. Britt Liljewall, Iréne A. Flygare, Ulrich Lange, Lars Ljunggren och Johan Söderberg), sid 115-136. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm.
Growth, Accumulation, Crisis. With New Macroeconomic Data for Sweden 1800-2000. Doktorsavhandling. Almqvist & Wiksell International, Stockholm (2005). Finns som PDF-fil på: http://www.diva-portal.org/su/theses/abstract.xsql?dbid=378. 433 sid.

Working Papers

”The Swedish System of Payment 995-1534” (med Bo Franzén och Johan Söderberg). Stockholms Papers in Economic History Nr 9. Kommande bokkapitel i Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden, vol. 1 (red. Rodney Edvinsson, Tor Jacobson och Daniel Waldenström), Sveriges Riksbank. 59 sid.
”Foreign exchange rates 1658-1803”. Stockholms Papers in Economic History Nr 8. Kommande bokkapitel i Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden, vol. 1 (red. Rodney Edvinsson, Tor Jacobson och Daniel Waldenström), Sveriges Riksbank. 45 sid.
”The multiple currencies of Sweden-Finland 1534-1803”. Stockholms Papers in Economic History Nr 7. Kommande bokkapitel i Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden, vol. 1 (red. Rodney Edvinsson, Tor Jacobson och Daniel Waldenström), Sveriges Riksbank. 119 sid.
”Swedish monetary standards in historical perspective”. Stockholms Papers in Economic History Nr 6. Kommande bokkapitel i Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden, vol. 1 (red. Rodney Edvinsson, Tor Jacobson och Daniel Waldenström), Sveriges Riksbank. 56 sid.
“Harvests, prices and population in early modern Sweden”, Stockholm Papers in Economic History Nr 1. Stockholm (2008). 72 sid.
“Annual estimates of Swedish GDP in 1720-1800.” Ratio Working Papers Nr 70. Stockholm (2005). 31 sid.
“Svensk ekonomisk tillväxt: utveckling och fördelning”. Ratio Working Papers Nr 23. Stockholm (2003). 24 sid.

Andra vetenskapliga publiceringar och bidrag

”Swedish Historical Monetary Statistics, 1668–2008: Annual data on M0 and M3 1871-2006” (2008). Riksbanken. Publicerat på: http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Monetar_hist/Moneysupply1871_2006_RE.pdf. 9 sid.
“Historisk monetär statistik för Sverige 1668-2008: Forskningsöversikt och projektplan”. Riksbanken (2006). Publicerat på: http://www.riksbank.se/pagefolders/26527/Projektplan060705.pdf. 33 sid.

Populärvetenskapliga publiceringar

”Den svenska konjunkturcykeln 1700-2000”, Ekonomisk Debatt nr 8/2005, sid. 16-29.

Recensioner

“Oyvind Eitrheim, Jan T Klovland och Jan F Qvistad (red): Historical Monetary Statistics for Norway 1819–2003.” Recension. Ekonomisk Debatt nr 7 2006, sid. 59-61.
“Beyond Imperialism? A journey through Empire – a review of Tony Negri and Michael Hardt’s Empire” (med Keith Harvey). Fifth International, vol. 1, nr 2 (maj 2004), sid. 105-132.

Excel-filer på nätet

”Consumer Price Index 1291-2006” (med Johan Söderberg), http://www.riksbank.com/upload/Dokument_riksbank/Monetar_hist/ConsumerPriceIndex1291_2006.xls
”Exchange rates 1534-1834”, http://www.riksbank.com/upload/Dokument_riksbank/Monetar_hist/ExchangeRates1534_1834.xls
”Money supply 1871-2006”, http://www.riksbank.com/upload/Dokument_riksbank/Monetar_hist/Moneysupply1871_2006.xls
”Historiska nationalräkenskaper för Sverige 1800-2000”, http://www.historia.se/tablesAtoX.xls. Ingår även som tabellbilaga till ”Growth, Accumulation, Crisis. With New Macroeconomic Data for Sweden 1800-2000”.
”Valutan i 21 länder i svenska kronor/riksdaler 1858-2005”, http://www.historia.se/Exchangerates.xls.
”Arbetsinställelser (lockouter och strejker) i Sverige 1903-2005”, http://www.historia.se/stoppagesofworkSweden1903-2005.xls.

Interaktiva program på nätet

”Prisomräknare från medeltid till nutid”, http://www.historia.se/prisomraknare.html
”Analysera en valfri period mellan år 1800 och 2005”, http://www.historia.se/jamforelsear.htm