Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

Important dates!

Applications for International Students: 16 October -15 January. See www.universityadmissions.se

Applications for Swedish/EU Students:  15 March-16 April. See www.antagning.se

 

Spring Registration Dates: 4-8 January 2018. Students must be available during these date to register themselves online.

If you experience any problems, contact the department during that time.

If we have not heard from you by 9 January, your place may go to a Reserve Student.  

Högre seminarium, ekonomisk historia och internationella relationer

Högre seminarium är ett forum för doktorander och institutionens forskare såväl som inbjudna gäster att presentera och diskutera sin pågående forskning kollegor emellan. Som regel (med enstaka undantag) hålls seminariet mellan 13:00-14:30 i Rum A900.

Doktorand i ekonomisk historia med inriktning mot medeltiden

Doktorandutlysningen görs inom ramen för projektet ”Sverige före Gustav Vasa: En ekonomiskhistorisk nytolkning av statens omvandling under senmedeltiden”

Doktorand i ekonomisk historia

Ekonomisk historiska institutionen utlyser en doktorandtjänst inom ramen för projektet "Invandrade mödrar, rasifierade barn. Vägval, konflikter och visioner"

Antagning med meritvärdesystem

För dig som är intresserad av att ansöka till Ekonomisk historia 2 & 3, eller Internationella relationer 2 & 3 kan du läsa här om det meritvärderingssystem som tillämpas i urvalet.

Studieavbrott

Om du inte vill fortsätta dina studier är det viktigt att du anmäler studieavbrott till institutionen. Om du endast vill göra ett tillfälligt uppehåll i studierna och vet när du vill komma tillbaka ska du istället ansöka om ett studieuppehåll. När du vill återkomma till studierna ansöker du om återupptagande. Se här för mer information.

Dagens Schema
Nya publikationer

OUR ENGLISH WEBPAGE

eNGLISH
SIS
Global utveckling
Utomlands

Scheman, kurslitteratur m.m.

Kurshemsidor

Mondo, Mina studier, Webmail

Mitt su se