Ekonomisk-historiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Ekonomisk-historiska institutionen

Föreläsningar Akademiskt skrivande

Institutionen erbjuder föreläsningar i Akademiskt skrivande i regi av Språkverkstaden för studenter på nivå 1 (EHI och IRI), nivå 1 (EHII och IRII) och IRIII. Föreläsningarna kommer att ge er kunskaper i att formulera sig på ett akademiskt sätt, vilket kommer att hjälpa er att skriva bättre inlämningsuppgifter, rapporter och uppsatser.

Sen anmälan till kurser VT17

Sen anmälan till kurser våren 2017 öppnar den 15 december.

Omtentamen för gamla studenter: Perspektiv på världsekonomisk utveckling

Den 10 november ordnar vi en omtentamen på delkurs 1 (Perspektiv på världsekonomins utveckling, 7,5 hp) för de studenter som läste Ekonomisk historia I mellan ht 2008 och ht 2013. Tentamen äger rum i E319 kl 13-17. Anmälan görs till Dag Retsö (dag.retso@ekohist.su.se). 

Registrering för våren 2017: Viktig information och datum

Viktig information för antagna studenter och reserver (urval 1) VT17

Som antagen eller reserv måste man tacka JA till sin kursplats senast 19 december på www.antagning.se. Om man ej gör detta går man miste om sin kursplats. Information om våra webbregistreringsdagar skickas ut via epost till antagna studenter under december månad.

 

Viktig information för antagna studenter och reserver (urval 2) VT17

Antagna studenter som tackat JA till sin kursplats får information via epost under perioden 22-28 december om  våra webbregistreringsdagar. Glöm ej att kolla mailen under julledigheten! Våra webbregistreringsdagar kommer att ske 29 december 2016 t.om 2 januari 2017. De reserver som vi kan erbjuda kursplatser till kontaktas via epost. OBS! Vi har ej reservupprop.

 

Information om webbregistering VT2017

Webbregistrering för antagna studenter sker mellan 29 december 2016 t.om 2 januari 2017. Missar man att registrera sig har man förlorat sin kursplats. Vid problem med registreringen, kontakta studentexpeditionen senast 2 januari 2017.

De reserver vi kan erbjuda platser till kontaktas via epost fr.om 3 januari 2017. Det förekommer ej något reservupprop.

Ny prefekt samt ställföreträdande prefekt

Fr.o.m. den 1/8 2016 är Thomas Jonter prefekt och Camilla Elmhorn ställföreträdande prefekt. Yvonne Svanström fortsätter med andra uppdrag på institutionen.

 

Nya medarbetare - Dorothy Sue Cobble, Susan Jackson, Lisa Dellmuth och Gonzalo Pozo Martin

Vi välkomnar Dorothy Sue Cobble som kommer att inneha Vetenskapsrådets Kerstin Hesselgren-professur under hösten samt Susan Jackson, Lisa Dellmuth och Gonzalo Pozo Martin. Susan Jackson kommer bedriva forskning och en del undervisning vid institutionen. Lisa Dellmuth och Gonzalo Pozo Martin kommer att påbörja sina anställningar som lektorer i Internationella relationer med inriktning mot global politisk ekonomi.

Studieavbrott

Om du inte vill fortsätta dina studier är det viktigt att du anmäler studieavbrott till institutionen. Om du endast vill göra ett tillfälligt uppehåll i studierna och vet när du vill komma tillbaka ska du istället ansöka om ett studieuppehåll. När du vill återkomma till studierna ansöker du om återupptagande. Se här för mer information.

Institutionen uppgraderar sin miljöprofil

Nu drar institutionen igång förbättrat miljöarbete, bland de första stegen är blir bland annat att miljöanpassa inköp av mat till helvegetariskt, rättvisemärkt och ekologiskt.

Ny miljörepresentant på institutionen är Markus Lundström.

Antagning med meritvärdesystem

För dig som är intresserad av att ansöka till Ekonomisk historia 2 & 3, eller Internationella relationer 2 & 3 kan du läsa här om det meritvärderingssystem som tillämpas i urvalet.

Angus Deaton - Nobel Prize Lecture

Se Angus Deaton, årets pristagare av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, tala i Aula Magna på Stockholms Universitet här.

 

Dagens Schema
Nya publikationer

OUR ENGLISH WEBPAGE

eNGLISH
SIS
Global utveckling
Utomlands

Scheman, kurslitteratur m.m.

Kurshemsidor

Mondo, Mina studier, Webmail

Mitt su se