Ekonomisk-historiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Ekonomisk-historiska institutionen

Studieavbrott

Om du inte vill fortsätta dina studier är det viktigt att du anmäler studieavbrott till institutionen. Om du endast vill göra ett tillfälligt uppehåll i studierna och vet när du vill komma tillbaka ska du istället ansöka om ett studieuppehåll. När du vill återkomma till studierna ansöker du om återupptagande. Se här för mer information.

Webregistrering för hösterminen 2016

Registrering via webben (minastudier.su.se) kommer att ske mellan den 10-14 augusti. Studenter som blivit antagna kommer att få instruktioner om registrering i juli månad efter första urvalet.

Summer course: The Swedish Model

The Making of a Welfare State in a Comparative and Historical Perspective

Nya medarbetare - Dorothy Sue Cobble, Lisa Dellmuth och Gonzalo Ponzo Martin

Vi välkomnar Dorothy Sue Cobble som kommer att inneha Vetenskapsrådets Kerstin Hesselgren-professur under hösten. Lisa Dellmuth och Gonzalo Pozo Martin kommer att påbörja sina anställningar som lektorer i Internationella relationer med inriktning mot global politisk ekonomi.

Ansökning till höstens kurser och program

Anmälan till höstens kurser och program öppnar för anmälan 15 mars och deadline är 15 april 2016. Ansökan görs via antagning.se.

För ansökan om masterprogram se mer info här: http://www.ekohist.su.se/utbildning/avancerad-niv%C3%A5

Institutionen uppgraderar sin miljöprofil

Nu drar institutionen igång förbättrat miljöarbete, bland de första stegen är blir bland annat att miljöanpassa inköp av mat till helvegetariskt, rättvisemärkt och ekologiskt.

Ny miljörepresentant på institutionen är Markus Lundström.

Antagning med meritvärdesystem

För dig som är intresserad av att ansöka till Ekonomisk historia 2 & 3, eller Internationella relationer 2 & 3 kan du läsa här om det meritvärderingssystem som tillämpas i urvalet.

Angus Deaton - Nobel Prize Lecture

Se Angus Deaton, årets pristagare av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, tala i Aula Magna på Stockholms Universitet här.

 

Master's programmes

Application to the master’s programmes Fall 2016 opens 1st of December 2015 and deadline is 15th of January 2016. The Department of Economic History offers a Master's program in Global Political Economy, 120 HECs, and programs in collaboration with other institutions , "Globalization, Environment and Social Change", and "Master's program in demography". The master’s programs are taught in English.

Dagens Schema
Nya publikationer

OUR ENGLISH WEBPAGE

eNGLISH

Hur är det att studera hos oss? Fråga Stefan!

Fråga Stefan
SIS
Global utveckling
Utomlands

Scheman, kurslitteratur m.m.

Kurshemsidor

Mondo, Mina studier, Webmail

Mitt su se