Ekonomisk-historiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Ekonomisk-historiska institutionen

Viktiga datum inför antagning höstterminen 2017

15 mars - Webbanmälan öppnar

18 april - Sista anmälningsdag

8 maj - Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse

21 juni - Sista kompletteringsdag

Sen anmälan till våren 2017 är öppen

Gäller endast kurser där det finns eventuella platser kvar.

Scheman för vårterminen 2017

Scheman finns nu tillgängliga för vårterminen under fliken utbildning.

Viktig information för reserver VT2017

Reserver kommer att kontakas fr.o.m. den 3e januari. 

Kom ihåg att hålla koll på eran e-post under jullovet!

Ny prefekt samt ställföreträdande prefekt

Fr.o.m. den 1/8 2016 är Thomas Jonter prefekt och Camilla Elmhorn ställföreträdande prefekt. Yvonne Svanström fortsätter med andra uppdrag på institutionen.

 

Nya medarbetare - Dorothy Sue Cobble, Susan Jackson, Lisa Dellmuth och Gonzalo Pozo Martin

Vi välkomnar Dorothy Sue Cobble som kommer att inneha Vetenskapsrådets Kerstin Hesselgren-professur under hösten samt Susan Jackson, Lisa Dellmuth och Gonzalo Pozo Martin. Susan Jackson kommer bedriva forskning och en del undervisning vid institutionen. Lisa Dellmuth och Gonzalo Pozo Martin kommer att påbörja sina anställningar som lektorer i Internationella relationer med inriktning mot global politisk ekonomi.

Studieavbrott

Om du inte vill fortsätta dina studier är det viktigt att du anmäler studieavbrott till institutionen. Om du endast vill göra ett tillfälligt uppehåll i studierna och vet när du vill komma tillbaka ska du istället ansöka om ett studieuppehåll. När du vill återkomma till studierna ansöker du om återupptagande. Se här för mer information.

Institutionen uppgraderar sin miljöprofil

Nu drar institutionen igång förbättrat miljöarbete, bland de första stegen är blir bland annat att miljöanpassa inköp av mat till helvegetariskt, rättvisemärkt och ekologiskt.

Ny miljörepresentant på institutionen är Markus Lundström.

Antagning med meritvärdesystem

För dig som är intresserad av att ansöka till Ekonomisk historia 2 & 3, eller Internationella relationer 2 & 3 kan du läsa här om det meritvärderingssystem som tillämpas i urvalet.

Sen anmälan VT2017
Introkurs funktionsnedsättning
Dagens Schema
Nya publikationer

OUR ENGLISH WEBPAGE

eNGLISH
SIS
Global utveckling
Utomlands

Scheman, kurslitteratur m.m.

Kurshemsidor

Mondo, Mina studier, Webmail

Mitt su se