Ekonomisk-historiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Ekonomisk-historiska institutionen

Open guest lecture by Raphael Obonyo

Sustainable and Inclusive Development - Global Citizens and Sustainable Development Goals. October 21, 13.00-13.45, in Hörsal E10

Alumni event: "What Can I do with a degree in Economic History/International Relations?"

All students on the B (II), C (III) and masters levels are welcome to attend (RSVP required). Use this opportunity to mingle with alumni, fellow students at different levels, and to hear more about potential employers, their field of work and what is requested when they select among applicants for new staff.

Avhandling om sopornas historia får Cliopris

Ylva S. Sjöstrand, disputerad vid Ekonomisk-historiska institutionen och forskare vid Historiska institutionen, får årets Cliopris för sin avhandling Staden sopor.

15 oktober: Sista dag för att söka till kurser inför vt 2016

Det är dags att söka vårens kurser, sista ansökningsdag är 15 oktober.
Kursutbud på grundnivå.
Kursutbud på avancerad nivå.
Ansökningar görs via antagning.se.

Webregistrering för vårterminen 2016

Webregistreringsdatum för vårterminen 2016 kommer att hållas 7-10 januari med walk-in registrering den 8 januari. (Tider kommer att annonseras vid ett senare tillfälle)

Reserver kommer att börja kontaktas den 11 januari.

Om du har problem med webregistrering, skicka ett e-mail till Kelly Biddle (grundnivå), staben@ekohist.su.se eller Jennifjer Lundgren (masternivå), masterstudenter@ekohist.su.se  för att behålla din kursplats.

 

Ekonomisk-historiska institutionens alumnnätverk

Genom medlemskap i SU alumni kan alumner gå med i Ekonomisk-historiska institutionens alumnnätverk för att lättare hålla kontakt med tidigare kurskamrater och universitetet.

Erasmusstipendium 2015/16

Nu är det möjligt att ansöka om Erasmusstipendium för utbytesstudier 2015/16.

Antagning med meritvärdessystem

Enligt beslut i institutionens styrelse 16/2 2015 kommer institutionen fr. o. m. innevarande termin att tillämpa ett s. k. meritvärderingssystem. Det innebär att studenter som hädanefter söker till EHII och IRII kommer att rankas i enlighet med delkursbetygen från EHI respektive IRI, samt studenter som söker till EHIII och IRIII kommer att rankas i enlighet med delkursbetygen från EHII respektive IRII. Observera att detta inte har något med behörighet att göra utan med urvalet inför antagningen.

Vid ev. frågor, kontakta studierektor Dag Retsö (för EH) eller studierektor Akhil Malaki (för IR).

Institutionens forskare skriver sexualpolitisk historia

Tre av institutions forskare är aktuella med den nya antologin Sexualpolitiska nyckeltexter. Klara Arnberg och Fia Sundevall har varit redaktörer för boken (tillsammans med Pia Laskar vid Linköpings universitet) och Yvonne Svanström medverkar med ett kapitel. 

För mer information, se universitetets pressmeddelande.

 

EH3 ges endast under vårterminerna

Ekonomisk historia III kommer från och med kalenderåret 2015 att bara ges under vårterminerna. Kursen ges således under vårterminen 2015 men inte höstterminen 2015, utan därnäst vårterminen 2016. För frågor och ytterligare information, kontakta studierektor Dag Retsö, dag.retso@ekohist.su.se eller tel 164284.

Emma Rosengren och Fia Sundevall i publikation

Två av institutionens forskare medverkar i senaste numret av tidskriften Arbetarhistorias temanummer ”fred och krig". Fia Sundevall är gästredaktör för numret samt har medförfattat artikeln ”Fred, krig och arbetarhistoria”. Emma Rosengren har skrivit artikeln ”Genus och motstånd i den svenska kärnvapendebatten”.

För mer information se: http://www.arbetarhistoria.se/

Paulina bok

Publikation av Paulina de los Reyes

Genusakademin och Ekonomisk historia

Genusakademin, där ekonomisk historia är en av de deltagande institutionerna, har utsetts till ledande område på humanistisk fakultet och samhällsvetenskaplig fakultet.

Ulrica medalj

Ulrica Söderlind tilldelad Georgiska ambassadens medalj

Ulrica Söderlind, FD i ekonomisk historia, har blivit tilldelad en medalj vid Georgiska ambassaden för sina insatser att stärka de svensk-georgiska relationerna. Ulrica har bedrivit och publicerat denna forskning vid ekonomisk-historiska institutionen.
 

Mark bok

"Explaining EU Internal Security Cooperation" av Mark Rhinard

Mark Rhinard är aktuell med titeln: "Explaining EU Internal Security Cooperation. The Problem(s) of Producing Public Goods".

Läs mer här

Anmäl dig till Studentkårens buddyprogram

Studentkåren rekryterar svenska studenter som vill guida internationella studenter i sitt möte med Stockholms universitet och den svenska kulturen. I utbyte får du en inblick i andra kulturer, chansen att träffa roliga nya vänner och möjlighet att träna dina språkkunskaper. När du anmält dig till programmet blir du indelad i en buddygrupp med cirka 5-6 personer (2 buddies och 3-4 internationella studenter).

Info och anmälan hittar ni här: http://www.sus.su.se/buddy

Dagens Schema

OUR ENGLISH WEBPAGE

eNGLISH

Hur är det att studera hos oss? Fråga Stefan!

Fråga Stefan
SIS
Global utveckling

Scheman, kurslitteratur m.m.

Kurshemsidor
Utomlands

Mondo, Mina studier, Webmail

Mitt su se