Ekonomisk-historiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Ekonomisk-historiska institutionen

Viktig information angående webregistrering HT17

13:e juli - resultaten från urvalrunda 1 publiceras (Urval 1).

Antagna studenter måste svara 'ja' innan utgången av den 28 juli för att behålla sin plats på listan.

Studenter som inte svarat 'ja' vid utgången av den 28 juli kommer att strykas från listan och kan inte återantas vid ett senare tillfälle.

3:e augusti - resultaten från urvalrunda 2 publiceras (Urval 2).

Antagna studenter kommer att få instruktioner via e-post. Det är av stor vikt att studenter kollar sin e-post över sommaren.

10-13:e augusti sker registering via webben

Det är viktigt att du har tillgång till internet för att registrera dig under dessa datum.

Om det uppstår problem, kontakta institutionen för att säkerställa din plats i kursen.

Problem kommer att behandlas fr.o.m. den 14:e augusti. Reserver kommer att kontaktas fr.o.m. den 14: augusti.

Viktiga datum inför antagning höstterminen 2017

15 mars - Webbanmälan öppnar

18 april - Sista anmälningsdag

8 maj - Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse

21 juni - Sista kompletteringsdag

Scheman för vårterminen 2017

Scheman finns nu tillgängliga för vårterminen under fliken utbildning.

Ny prefekt samt ställföreträdande prefekt

Fr.o.m. den 1/8 2016 är Thomas Jonter prefekt och Camilla Elmhorn ställföreträdande prefekt. Yvonne Svanström fortsätter med andra uppdrag på institutionen.

 

Studieavbrott

Om du inte vill fortsätta dina studier är det viktigt att du anmäler studieavbrott till institutionen. Om du endast vill göra ett tillfälligt uppehåll i studierna och vet när du vill komma tillbaka ska du istället ansöka om ett studieuppehåll. När du vill återkomma till studierna ansöker du om återupptagande. Se här för mer information.

Institutionen uppgraderar sin miljöprofil

Nu drar institutionen igång förbättrat miljöarbete, bland de första stegen är blir bland annat att miljöanpassa inköp av mat till helvegetariskt, rättvisemärkt och ekologiskt.

Ny miljörepresentant på institutionen är Markus Lundström.

Antagning med meritvärdesystem

För dig som är intresserad av att ansöka till Ekonomisk historia 2 & 3, eller Internationella relationer 2 & 3 kan du läsa här om det meritvärderingssystem som tillämpas i urvalet.

Sen anmälan VT2017
Introkurs funktionsnedsättning
Dagens Schema
Nya publikationer

OUR ENGLISH WEBPAGE

eNGLISH
SIS
Global utveckling
Utomlands

Scheman, kurslitteratur m.m.

Kurshemsidor

Mondo, Mina studier, Webmail

Mitt su se