Ekonomisk-historiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Ekonomisk-historiska institutionen

Antagen till HT2015?

Om man blivit antagen till en kurs hos oss HT2015 måste man webbregistrera sig 13-16 augusti på www.mitt.su.se. Har man ej ett studentkonto kan man aktivera det på https://aktivera.su.se/

 

OBS! Registrerar man sig ej förlorar man sin kursplats! Kontakta studentexpeditionen@ekohist.su.se fr.om 2 augusti vid ev. frågor.

 

 

Öppettider under sommaren / Opening hours during summer

Under veckorna 26-31 har Ekonomisk-historiska institutionen öppet mellan 10-12. 

Hissen kommer under denna period att var stängd, vilket innebar att ni för besök behöver ringa kontaktperson eller skicka e-post till staben@ekohist.su.se.

Kontaktperson för veckorna 26-29 samt 31 är Jennifer Lundgren, 08-16 38 47. Kontaktperson för vecka 30 är Martin Skoglund, 08- 16 11 97.

 

 

During the summer (week 26-31) the Department of Economic History will be open between 10:00-12:00. 

The elevators will be closed, which means that for visits you have to call a contactperson or send an e-mail to staben@ekohist.su.se.

Contact person för week 26-29 and 31 is Jennifer Lundgren, 08-16 38 47. Contact person for week 30 is Martin Skoglund, 08-16 11 97.

Stockholms Universitet på Stockholm Pride

Forskning för och med nya perspektiv – seminarium på Pride House den 30 juli. Stockholms universitet arrangerar en programpunkt på Stockholm Pride 2015. Fia Sundevall från Ekonomisk-historiska institutionen deltar i panelen och presenterar sin forskning.
 
Mer information om evenemanget finnes här.

Ekonomisk-historiska institutionens alumnnätverk

Genom medlemskap i SU alumni kan alumner gå med i Ekonomisk-historiska institutionens alumnnätverk för att lättare hålla kontakt med tidigare kurskamrater och universitetet.

Erasmusstipendium 2015/16

Nu är det möjligt att ansöka om Erasmusstipendium för utbytesstudier 2015/16.

Antagning med meritvärdessystem

Enligt beslut i institutionens styrelse 16/2 2015 kommer institutionen fr. o. m. innevarande termin att tillämpa ett s. k. meritvärderingssystem. Det innebär att studenter som hädanefter söker till EHII och IRII kommer att rankas i enlighet med delkursbetygen från EHI respektive IRI, samt studenter som söker till EHIII och IRIII kommer att rankas i enlighet med delkursbetygen från EHII respektive IRII. Observera att detta inte har något med behörighet att göra utan med urvalet inför antagningen.

Vid ev. frågor, kontakta studierektor Dag Retsö (för EH) eller studierektor Akhil Malaki (för IR).

Institutionens forskare skriver sexualpolitisk historia

Tre av institutions forskare är aktuella med den nya antologin Sexualpolitiska nyckeltexter. Klara Arnberg och Fia Sundevall har varit redaktörer för boken (tillsammans med Pia Laskar vid Linköpings universitet) och Yvonne Svanström medverkar med ett kapitel. 

För mer information, se universitetets pressmeddelande.

 

EH3 ges endast under vårterminerna

Ekonomisk historia III kommer från och med kalenderåret 2015 att bara ges under vårterminerna. Kursen ges således under vårterminen 2015 men inte höstterminen 2015, utan därnäst vårterminen 2016. För frågor och ytterligare information, kontakta studierektor Dag Retsö, dag.retso@ekohist.su.se eller tel 164284.

Emma Rosengren och Fia Sundevall i publikation

Två av institutionens forskare medverkar i senaste numret av tidskriften Arbetarhistorias temanummer ”fred och krig". Fia Sundevall är gästredaktör för numret samt har medförfattat artikeln ”Fred, krig och arbetarhistoria”. Emma Rosengren har skrivit artikeln ”Genus och motstånd i den svenska kärnvapendebatten”.

För mer information se: http://www.arbetarhistoria.se/

Paulina bok

Publikation av Paulina de los Reyes

Migration and Economic Structures: INSTÄLLD VT2015

Kursen: Migration and Economic Structures 1700-2010, 15 hp är inställd VT2015. Antagna till denna kurs kan kontakta studierektor Pernilla Jonsson för mer information ang. alternativ kurs.

Genusakademin och Ekonomisk historia

Genusakademin, där ekonomisk historia är en av de deltagande institutionerna, har utsetts till ledande område på humanistisk fakultet och samhällsvetenskaplig fakultet.

Ulrica medalj

Ulrica Söderlind tilldelad Georgiska ambassadens medalj

Ulrica Söderlind, FD i ekonomisk historia, har blivit tilldelad en medalj vid Georgiska ambassaden för sina insatser att stärka de svensk-georgiska relationerna. Ulrica har bedrivit och publicerat denna forskning vid ekonomisk-historiska institutionen.
 

Mark bok

"Explaining EU Internal Security Cooperation" av Mark Rhinard

Mark Rhinard är aktuell med titeln: "Explaining EU Internal Security Cooperation. The Problem(s) of Producing Public Goods".

Läs mer här

Anmäl dig till Studentkårens buddyprogram

Studentkåren rekryterar svenska studenter som vill guida internationella studenter i sitt möte med Stockholms universitet och den svenska kulturen. I utbyte får du en inblick i andra kulturer, chansen att träffa roliga nya vänner och möjlighet att träna dina språkkunskaper. När du anmält dig till programmet blir du indelad i en buddygrupp med cirka 5-6 personer (2 buddies och 3-4 internationella studenter).

Info och anmälan hittar ni här: http://www.sus.su.se/buddy

OUR ENGLISH WEBPAGE

eNGLISH

Hur är det att studera hos oss? Fråga Stefan!

Fråga Stefan
SIS
Global utveckling

Scheman, kurslitteratur m.m.

Kurshemsidor
Utomlands

Mondo, Mina studier, Webmail

Mitt su se