Ekonomisk-historiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Ekonomisk-historiska institutionen

Registrering för våren 2017: Viktig information och datum

Viktig information för antagna studenter och reserver (urval 1) VT17

Som antagen eller reserv måste man tacka JA till sin kursplats senast 19 december på www.antagning.se. Om man ej gör detta går man miste om sin kursplats. Information om våra webbregistreringsdagar skickas ut via epost till antagna studenter under december månad.

 

Viktig information för antagna studenter och reserver (urval 2) VT17

Antagna studenter som tackat JA till sin kursplats får information via epost under perioden 22-28 december om  våra webbregistreringsdagar. Glöm ej att kolla mailen under julledigheten! Våra webbregistreringsdagar kommer att ske 29 december 2016 t.om 2 januari 2017. De reserver som vi kan erbjuda kursplatser till kontaktas via epost. OBS! Vi har ej reservupprop.

 

Information om webbregistering VT2017

Webbregistrering för antagna studenter sker mellan 29 december 2016 t.om 2 januari 2017. Missar man att registrera sig har man förlorat sin kursplats. Vid problem med registreringen, kontakta studentexpeditionen senast 2 januari 2017.

De reserver vi kan erbjuda platser till kontaktas via epost fr.om 3 januari 2017. Det förekommer ej något reservupprop.

Master programme and courses

 The master programme in Global Political Economy beginning in HT2016 is now full.

The master courses are also full and late applications are no longer being accepted.

VIKTIG information för reservstudenter

Reserver som bekräftat sina platser på antagning.se kontaktas via epost i mån av plats på våra kurser. Vi arbetar med reservantagning fram till terminsstart.

Har man ej fått epost av vår institution har man dessvärre ej blivit erbjuden en kursplats.

 

Ny prefekt samt ställföreträdande prefekt

Fr.o.m. den 1/8 2016 är Thomas Jonter prefekt och Camilla Elmhorn ställföreträdande prefekt. Yvonne Svanström fortsätter med andra uppdrag på institutionen.

 

Nya medarbetare - Dorothy Sue Cobble, Susan Jackson, Lisa Dellmuth och Gonzalo Pozo Martin

Vi välkomnar Dorothy Sue Cobble som kommer att inneha Vetenskapsrådets Kerstin Hesselgren-professur under hösten samt Susan Jackson, Lisa Dellmuth och Gonzalo Pozo Martin. Susan Jackson kommer bedriva forskning och en del undervisning vid institutionen. Lisa Dellmuth och Gonzalo Pozo Martin kommer att påbörja sina anställningar som lektorer i Internationella relationer med inriktning mot global politisk ekonomi.

Studieavbrott

Om du inte vill fortsätta dina studier är det viktigt att du anmäler studieavbrott till institutionen. Om du endast vill göra ett tillfälligt uppehåll i studierna och vet när du vill komma tillbaka ska du istället ansöka om ett studieuppehåll. När du vill återkomma till studierna ansöker du om återupptagande. Se här för mer information.

Webregistrering och sen anmälan inför hösterminen 2016

Registrering via webben (minastudier.su.se) kommer att ske mellan den 10-14 augusti. Studenter som blivit antagna kommer att få instruktioner om registrering i juli månad efter första urvalet.

Fr.o.m. den 15 juli kommer sen anmälan öppnas för en del kurser på antagning.se.

 

Institutionen uppgraderar sin miljöprofil

Nu drar institutionen igång förbättrat miljöarbete, bland de första stegen är blir bland annat att miljöanpassa inköp av mat till helvegetariskt, rättvisemärkt och ekologiskt.

Ny miljörepresentant på institutionen är Markus Lundström.

Antagning med meritvärdesystem

För dig som är intresserad av att ansöka till Ekonomisk historia 2 & 3, eller Internationella relationer 2 & 3 kan du läsa här om det meritvärderingssystem som tillämpas i urvalet.

Angus Deaton - Nobel Prize Lecture

Se Angus Deaton, årets pristagare av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, tala i Aula Magna på Stockholms Universitet här.

 

Master's programmes

Application to the master’s programmes Fall 2016 opens 1st of December 2015 and deadline is 15th of January 2016. The Department of Economic History offers a Master's program in Global Political Economy, 120 HECs, and programs in collaboration with other institutions , "Globalization, Environment and Social Change", and "Master's program in demography". The master’s programs are taught in English.

Dagens Schema
Nya publikationer

OUR ENGLISH WEBPAGE

eNGLISH
SIS
Global utveckling
Utomlands

Scheman, kurslitteratur m.m.

Kurshemsidor

Mondo, Mina studier, Webmail

Mitt su se