Stockholms universitet beviljades i år sammanlagt 25 bidrag, varav 21 fria projektbidrag och två projekt vardera inom två av de riktade satsningarna ”förutsättningar för tillväxt” respektive ”rasism”. Flest bidrag (fyra vardera) gick till Sociologiska institutionen och Institutet för internationell ekonomi. Med 95 miljoner kronor i bidrag får Stockholms universitet näst mest i Sverige, efter Göteborgs universitet som får 129 miljoner kronor.

Bland de som fick störst bidrag finns bland annat Johanna Goundouin, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, som får 7 miljoner kronor för projektet Från mänskligt avfall till vinstgivande resurs. Genus, biopolitik och nyliberalism i indiskt kommersiellt surrogatmödraskap, Paulina de los Reyes, Ekonomisk-historiska institutionen, som får 7 miljoner för projektet Invandrade mödrar - rasifierade barn. Vägval,konflikter och visioner, och Jenny Säve-Söderbergh, Institutet för social forskning som får 6,2 miljoner kronor för projektet Kan vi minska könslönegapet genom interventioner i löneförhandlingar? Identifikation av kausala orsakssamband och interventioner.

Av de 1 098 ansökningar som kom in har 126 beviljats. Det totala belopp som beviljats är nästan 548 miljoner kronor.

Mer info om bidragen finns hos Vetenskapsrådet.