Studenter med funktionsnedsättning har särskilda rättigheter. För att kunna ta del av den hjälp som universitetet kan erbjuda måste ett intyg formuleras där det står vilka rekommenderade stödåtgärder du har.

Ta kontakt med Service till studenter med funktionsnedsättning i god tid före studiestarten för att diskutera ditt individuella stödbehov och för att få nödvändig information: Studera med funktionsnedsättning

Tentamensrutiner för studenter med särskilda behov

Intyg från Service till studenter med funktionsnedsättning
Intyg från Service till studenter med funktionshinder måste lämnas till studievägledaren på institutionen. Institutionen förbinder sig att så långt möjligt ta hänsyn till de rekommendationer som föreslås i intyget. Observera att det är upp till läraren att avgöra vilka stödåtgärder som kommer att ges i ditt fall. Ytterligare stöd utöver det som specificeras i intyget medges vanligen inte. Det är därför viktigt att samtliga stödåtgärder som önskas är förankrade hos Service till studenter med funktionshinder.

Meddela ansvarig lärare
Meddela ansvarig lärare på varje kurs du läser vid institutionen och hänvisa till ditt intyg och de där rekommenderade stödåtgärderna.

Inför varje tenta

Tentavakt Meddela Kelly Biddle på Studentexpeditionen senast 3 veckor innan varje tenta om du behöver boka tentavakt för enskild tentamen med förlängd tid/skriva på dator. Kelly nås på mail studentexpeditionen@ekohist.su.se, tel 16 44 70 och har mottagning må–to kl 10–12 och kl 13–15 i rum A980.

Tentalokal (resursrum) Studenten bokar rummet själv. 

Kontaktperson
Kontakta resp. studierektor Akhil Malaki (IR) eller Dag Retsö (EH).