Citat
Ett citat är en identisk återgivelse av originaltexten. Citat skall alltid åtföljas av hänvisning med sidnummer och de citerade meningarna ska omgärdas av citattecken (alt. indragning vid blockcitat).

Refererat
Ett refererat är en sammanfattning/redogörelse av originaltexten med egna ord. I anslutning till referatet skall det framgå vilken källa referatet bygger på. I löptexten kan göras med hjälp av referatmarkörer (t.ex.: ”Enligt Wikander…”, ”Wikander menar…”, ”Wikander visar...”, ”Wikander hävdar…”).

Plagiat
Att citera meningar eller stycken utan att ange källa.
Att referera någon annans slutsatser, resonemang, data, teorier, osv, utan att ange källa. Att lämna in någon annans text (uppsats, skriftlig uppgift, hemtenta) som sin egen.

Undvik att fuska av misstag!

Stockholms universitet har nolltolerans gentemot fusk. Institutionerna använder sig av olika digitala hjälpmedel för att upptäcka plagiat. Misstankar om fusk utreds och lämnas vidare till disciplinnämnden vid Stockholms universitet. Om nämnden konstaterar fusk kan varning eller avstängning från utbildningen komma ifråga.

För att undvika att fuska av misstag är det viktigt att du som student är medveten om vilka regler som gäller vid examination (se Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet) samt är noggrann med den vetenskapliga referenstekniken.

Vi rekommenderar dig att alltid dubbelkolla innan du lämnar in en uppgift att du markerat citat i löptext med citationstecken, eller gjort en tydlig indragning vid blockcitat, samt att du angett från vilket verk och sidnummer citatet tagits. Kontrollera också att dina referat inte ligger för nära originaltexten. Vanliga misstag som kan räknas som plagiat är att enbart byta ut några enstaka ord i en mening vid refererat eller översätta en mening på engelska till svenska utan att markera att det är fråga om just ett översatt citat.

Om du är osäker på vad som gäller för en specifik uppgift, fråga läraren!