För behörighet till IR2 krävs att du slutfört IR1 (30hp).

För behörighet till EH2 krävs att du slutfört EH1 (30 hp)

För behörighet till IR3 krävs att du slutfört IR1 och IR2 (60 hp), samt ytterligare 30 högskolepoäng.

För behörighet till EH3 krävs att du slutfört EH1 och EH2 (60 hp).

För behörighet till mastern krävs motsvarande fil. kand.-examen (180 hp)

OBS! Du som läser IR1, IR2, EH1 eller EH2 denna termin: för att registrera dig på nästa nivå måste du ha deltagit i delkurs 4 på närmaste undernivå. För ev. frågor kring detta, kontakta studierektor.