Anvisningar och råd inför studierna

Anvisningar och råd inför studierna

När registreringen är klar är det viktigt att du så snabbt som möjligt kommer igång med studierna och tillägnar dig en studieteknik som passar för akademiska studier. Dessa skiljer sig från gymnasiestudier. Det är stora mängder text du ska kunna läsa in, analysera, strukturera och presentera i olika former. Det är viktigt att du lär dig behärska akademiskt skrivande. Språkverkstaden i Studenthuset kan hjälpa dig att utveckla ditt akademiska skrivande och erbjuder individuell texthandledning. Schemalagda gästföreläsningar från Språkverkstaden rekommenderar vi starkt att du närvarar på.

Om du studerar på heltid måste du räkna med att din arbetstid är minst lika lång som om du förvärvsarbetade. 40 timmars arbete per vecka är en förutsättning för att klara studierna på avsedd tid. Börja läsa kurslitteraturen för en kurs omedelbart efter det att föregående kurs slutat och försök hålla ett någorlunda fast arbetsschema. Observera att det alltså förutsätts att du även utnyttjar tiden mellan de olika schemalagda undervisningstillfällena.

Bilda studiegrupper
Då studierna till största delen består av självstudier rekommenderar vi att du bildar en
studiegrupp med tre-fyra kamrater för att arbeta tillsammans under olika delar av utbildningen och diskutera kurslitteraturen.

Svårt att skriva eller tala inför andra?
Om du har svårt att uttrycka dig skriftligt eller muntligt kan du kontakta Studie- och Språkverkstaden i Studenthuset. Där kan du få hjälp med att utveckla ditt akademiska skrivande, förbättra din studieteknik och bli en mer säker talare. De erbjuder även individuell texthandledning. Allt är gratis för dig som student.
 

Kontakta oss

  Studentexpedition
  Jenny Häger
  Telefontid: Mån-Ons kl 10-12
  Besökstid: Sommarstängt
  Rum A980, A-huset, plan 9
  08-16 44 70
 
  Amanuens
  Karin Grann
 
  Masterstudenter/Avancerad nivå
  Jennifer Lundgren