Har du frågor om dina studier, vänd dig till Karin Grann, amanuens vid institutionen.
studieinfo@ekohist.su.se

Vänligen notera att tentautlämning och studieinformation under sommaren sker efter överenskommelse med institutionens amanuens.