Har du frågor om dina studier, vänd dig till Suzanne Planchard, amanuens vid institutionen.
studieinfo@ekohist.su.se
Rum A924 (A-huset, plan 9)

Vänligen notera att tentautlämning och studieinformation under sommaren sker efter överenskommelse med institutionens amanuens.