MFS-stipendium 2017

Ansökningar sker numera centralt och väntas öppna under februari 2017.

Vad är MFS?

Stipendiet finansieras av Sida och administreras av Universitets- och högskolerådet. Syftet med stipendiet är att studenter skall få tillfälle att skaffa sig en första erfarenhet av vetenskapligt arbete i ett utvecklingsland som ingår i OECD:s biståndskommitté DAC (Development Assistance Committee). Se lista på DAC-länder nedan.

Studerande på C- eller Masters nivå kan söka stipendiet och ges därmed möjlighet att genomföra en minst 8 veckors lång sammanhängande fältstudie för att samla in material till en uppsats. Sidas kriterium för att få stipendium kräver att du studerar en fråga med relevans för det valda landets ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utveckling. Du måste även gå en obligatorisk förberedelsekurs innan avresan.

Reseberättelse från MFS-projekt - "Jakten på mirakelgrödan jatropha"

MFS-stipendium
Stipendiet är ett bidrag som delvis täcker utgifter under fältperioden. Det behöver normalt kompletteras med exempelvis studiemedel från CSN.

 

DAC-lista (Möjliga samarbetsländer inom Minor Field Studies) (158 Kb)