Institutionen Ekonomisk historia har för närvarade fyra utbytesavtal för studenter med olika universitet i Europa.

Universidad de Deusto, Bilbao, Spanien

Université Paris 1, Frankrike

Universidade de Lisboa, Portugal

 

Ansökningarna för att få Erasmusstipendium 2017/2018 är nu öppna. Alla studenter som åker på utbyte via Stockholms Universitet genom Erasmus+ beviljas ett stipendium.

 

Grundvillkoren för att kunna delta i Erasmus och få stipendium är att du:

  • har påbörjat minst andra året av heltidsstudier på högskolenivå
  • är registrerad vid Stockholms universitet med syfte att ta ut examen
  • inte tidigare genomfört Erasmusutbyte under samma utbildningsnivå längre än 12 månader
  • kommer att bedriva heltidsstudier under 3 - 12 månader vid ett partneruniversitet (enligt överenskommen studieplan – Learning Agreement)
  • skickar in rapport och närvarointyg på genomfört utbyte
  • får utbytesstudierna tillgodoräknade vid Stockholms universitet.

 

För att vara behörig att söka utbytesplats via Ekonomisk historiska institutionen ska du vara antagen till någon av våra kurser och ha på börjat dina studier.

Du kan välja att vara borta ett helt läsår eller en termin. Utbytet gäller studier på både grund nivå och avancerad nivå.

Ansökan ska vara inskickad senast 15 mars för höstterminen respektive 15 oktober för vårterminen.

Vi rekommenderar att du är ute i god tid för att ordna dokumentationen till ansökan.

 

För dig som redan sökt och blivit nominerad:
När du sökt och blivit nominerad för Erasmusstudier av din institution ska du fylla i och lämna in ett stipendieformulär till Sektionen för internationell mobilitet. Alla studenter som åker på utbytesstudier via Erasmus och som därmed uppfyller villkoren ovan beviljas ett stipendium.
 

Kontakta oss för mer information kelly.biddle@ekohist.su.se