Utlandsstudier ger förutom språkkunskaper även en internationell erfarenhet som idag är mycket eftertraktad på arbetsmarknaden.
Stockholms universitets utbytesavtal och -nätverk finns på två olika nivåer: institutionsnivå och central nivå. Ansökningsproceduren skiljer sig åt mellan de två nivåerna och därför är det viktigt att du identifierar vilken nivå avtalet ligger på innan du söker. 

https://www.su.se/utbildning/under-utbildningen/utbytesstudier


Erasmus Genom Erasmusstudier finns det möjlighet att under en termin studera på ett av institutionens samarbetsuniversitet ute i Europa. Som Erasmusstudent har du rätt att ansöka om ett Erasmusbidrag utöver ditt vanliga studiestöd och du kan även med ett Learning Agreement från institutionen tillgodoräkna dig dessa studier i din svenska examen. 

Förutom Stockholms universitets centrala avtal har institutionen ERASMUS-avtal med: 
Paris, Frankrike: Université Paris, Panthéon Sorbonne. Antal platser: 3 studenter, max 1 termin.
Bilbao, Spanien: University of Deusto. Antal platser: 2 studenter, max 1 termin.
Lissabon, Portugal: Universidade de Lisboa. Antal platser: 3 studenter, max 1 termin.

Vi har begränsade antal platser för respektive utbytesavtal. Högst prioritet ges åt studenter som läser vårt kandidatprogram och ett urval görs utifrån de studenter med högst betyg på våra kurser. Därefter tar vi in studenter som läser fristående kurser hos oss, baserat på betyg på våra kurser. Är man inte inskriven vid vår institution är man inte behörig att ansöka om utbyte via våra avtal.

För att ansöka om utbyte maila institutionens internationella koordinator Jenny Häger (jenny.hager@ekohist.su.se) i god tid innan ansökningens deadline för information. Samtliga kurser man vill läsa behöver godkännas av studierektor innan sista ansökningsdatum.

Ansökan för vårterminen 2021 behöver vara inne senast 28 september 2020.
Ansökan för höstterminen 2021 behöver vara inne senast 30 april 2021.

MFS - Minor Field Studies
Minor Field Studies MFS är ett Sida finansierat stipendium som administreras av Universitets- och högskolerådet. Syftet med stipendiet är ge studerande på C-nivå och masternivå tillfälle att skaffa sig en första erfarenhet av vetenskapligt arbete i ett land som ingår i OECD:s biståndskommitté DAC (Development Assistance Committee).  

Nordlys
Nordlys är centralt nätverk inom Nordplus. Studenter som inte har tillgång till ett ämnesnätverk via sin institution eller vill studera i något annat ämne vid ett nordiskt universitet kan ansöka om utbyte genom Nordlys

North2North
North2North är ett utbytesprogram inom nätverket University of the Arctic vars syfte är att öka samarbetet mellan ett antal deltagande universitet i de nordliga delarna av Sverige, Island, Norge, Finland, USA, Kanada och Ryssland.