Twitter-meddelanden eller statliga utredningar, siffror från SCB eller resultat från enkätundersökningar. Som samhällsvetare behöver du kunna analysera både text och siffror. Detta kan ibland göras med papper och penna. Men inte sällan är datamängden så stor, eller uträkningarna så avancerade, att vi behöver behöver hjälp av en dator. I sommar erbjuder Stockholms universitet en kurs för att lära dig detta med ett och samma program.

– Det är sedan länge standard att lära ut datorprogram inom ramen för kvantitativa metoder. Vi vill bredda användningen och här kombinera analys av både siffror och text i samma kurs, berättar Love Hansson som ska undervisa på kursen.

– Mig veterligen är det den första kurs inom samhällsvetenskap på universitetet som introducerar programmering för analys av siffror och text i samma kurs, fortsätter Erik Hegelund, en av lärarna på kursen.


RStudio är en mjukvara för att programmera i språket R. Programmet är idag en av de populäraste både i och utanför universitetsvärlden. En anledning till framgångarna är att det är öppen källkod och gratis att använda. Den öppna källkoden innebär att användarna själva kan utveckla nya lösningar och kommandon. Dess användningsområde växer därför hela tiden.

– Vår kurs erbjuder samhällsvetare en introduktion till att analysera texter och siffror i R. Skulle man behöva en metod som vi inte täcker in kan grunderna från denna kurs användas som språngbräda för att enkelt lära sig andra lösningar, fortsätter Gustav Ingman.


Att lära sig ett program som RStudio kan vara till hjälp för studenter som planerar att skriva en kandidat- eller masteruppsats. Det är också en eftertraktad kunskap i arbetslivet. Kursen vänder sig i första hand till personer som saknar tidigare kunskaper i programmering.
Kursen ges under första delen av sommaren, med start i början av juni, och består av 12 föreläsningar. Examination sker i form av hemuppgifter vilka lämnas in löpande under kursens gång. Föreläsningarna är till stor hjälp för att kunna lösa inlämningsuppgifterna, men närvaro vid föreläsningarna är ej obligatoriskt för att bli godkänd på kursen.

 

Kurstillfälle

Sommar 2020.

Kursperiod

Vecka 24–28.

Studieform

Heltid (100%). Dag.

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Ansökan

 

Schema

Med anledning av corona kommer kursen ges på distans. Håll er uppdaterade om saken här samt via Stockholms universitets informationssida om coronaviruset

Kurslitteratur

 

 

 

Hansson, L; Hegelund, E; Ingman, G (2021). R för samhällsvetare. Lund: Studentlitteratur. Boken tillhandahålls som PDF vid kursstart.

Artiklar kan tillkomma.

Lärare

Love Hansson, Erik Hegelund, Gustav Ingman

Reservantagning

Registreringen för antagna är stängd.

FAQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga: Kan jag läsa kursen på distans?

Svar: P.g.a. av den rådande Corona epidemin kommer denna kurs att hållas som distanskurs.

 

Fråga: Var hittar jag läsanvisningar osv?

Svar: När du har antagits till kursen och registrerat dig på den får du tillgång till kursens sida på Athena. Där finns bland annat läsanvisningar.

 

För mer information om kursen kontakta Studentexpeditionen 08-16 44 70, studentexpeditionen@ekohist.su.se.