Sommarkurser

Genus, makt och arbete i Sverige 1800–2000 (7,5 hp)

Kursen ger en bred introduktion till och grundläggande kunskaper om Sveriges ekonomiska historia ur ett genusperspektiv. I centrum för kursen står förändringar och kontinuiteter i genusrelationernas utveckling i Sverige sedan 1800-talet, med särskilt fokus på arbete och försörjning.

Exempel på frågor som behandlas under kursen är: Vilka möjligheter har det funnits att kombinera arbete och familj och vilken betydelse har detta haft för jämställdheten? Hur har de sociala och materiella villkoren förändrats för olika grupper av kvinnor och män sedan 1800-talet och hur kan förändringarna förklaras? Hur kan välfärdsstatens framväxt, gamla och nya migrationsmönster samt arbetsmarknadens omvandling förstås ur ett genusperspektiv?

Undervisningen består av föreläsningar v. 23-25. Kursen examineras genom en hemtentamen med inlämning senast 5 juli (v. 27).

Kurspoängen kan tillgodoräknas som delkurs 6 i kursen Ekonomisk historia I eller ingå som fristående kurs i en kandidatexamen.

 

Kurstillfälle

Sommar 2018

Kursperiod

Vecka 23–27

Studieform

Heltid (100%). Dag.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Ansökan

Ansök här senast 15 mars 2018

Information om viktiga datum i ansökningsprocessen 

Schema

Schema för kursens föreläsningar

Litteratur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arnberg, Klara; Sundevall, Fia & Tjeder, David (red.) (2012). Könspolitiska nyckeltexter I: från äktenskapskritik till sexualupplysning 1839-1930. Göteborg & Stockholm: Makadam (255 s.)

 

Arnberg, Klara; Sundevall, Fia & Tjeder, David (red.) (2012). Könspolitiska nyckeltexter II: från befolkningskris till talibantal 1930-2002. Göteborg & Stockholm: Makadam (271 s.).

 

Carbin, Maria, Overud, Johanna & Kvist, Elin (2017). Feminism som lönearbete: om den svenska arbetslinjen och kvinnors frigörelse. Stockholm: Leopard förlag (157 s.)

 

Stanfors, Maria (2017). Mellan arbete och familj: ett dilemma för kvinnor i 1900-talets Sverige. Stockholm: Studentlitteratur (296 s.).

 

Därtill tillkommer artiklar om ca 100 s.

Lärare

Fia Sundevall

Frågor om tillgodoräkning

 Kontakta studierektor Dag Retsö dag.retso@ekohist.su.se

Reservantagning

 Information om eventuell reservantagning anslås här på hemsidan i maj.

 

Kontakta oss

  Studentexpedition
  Kelly Biddle
  Telefontid: Mån-Tors kl 10-12
  Besökstid: Mån-Tors kl 13-15
  (Fredagar stängt)
  Rum A980, A-huset, plan 9
  08-16 44 70
 
  Amanuens
  Amanda Aronsson
  Rum A982, A-huset, plan 9
 
  Masterstudenter/Avancerad nivå
  Jennifer Lundgren