Sommarkurser

Genus, makt och arbete i Sverige 1800–2000 (7,5 hp)

Nu öppen för sen anmälan! Kursen ger en bred introduktion till och grundläggande kunskaper om Sveriges ekonomiska historia ur ett genusperspektiv. I centrum för kursen står förändringar och kontinuiteter i genusrelationernas utveckling i Sverige sedan 1800-talet, med särskilt fokus på arbete och försörjning.

 

Exempel på frågor som behandlas under kursen är: Vilka möjligheter har det funnits att kombinera arbete och familj och vilken betydelse har detta haft för jämställdheten? Hur har de sociala och materiella villkoren förändrats för olika grupper av kvinnor och män sedan 1800-talet och hur kan förändringarna förklaras? Hur kan välfärdsstatens framväxt, gamla och nya migrationsmönster samt arbetsmarknadens omvandling förstås ur ett genusperspektiv?

 

Kursen examineras genom en hemtentamen.

 

Kurspoängen kan tillgodoräknas som delkurs 6 i kursen Ekonomisk historia I eller ingå som fristående kurs i en kandidatexamen.

 

 

Kurstillfälle

Sommar 2019

Kursperiod

Vecka 24–28

Studieform

Heltid (100%). Dag.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Ansökan

Öppen för sen anmälan

Anmäl dig här.

Information om ansökan hittar du här

Schema

Schema

Kurslitteratur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klara Arnberg; Fia Sundevall & David Tjeder (red.) (2019). Könspolitiska nyckeltexter: från Det går an till #metoo. 2:a reviderade upplagan. Stockholm: Makadam förlag

Obs: Det är alltså enbart upplagan med undertitlen ”från det går an till #metoo” som används på kursen. De tidigare upplagorna används ej.

 

Maria Carbin; Johanna Overud & Elin Kvist (2017). Feminism som lönearbete: om den svenska arbetslinjen och kvinnors frigörelse. Stockholm: Leopard förlag.

 

Maria Stanfors (2017 eller 2007). Mellan arbete och familj: ett dilemma för kvinnor i 1900-talets Sverige. Stockholm: Studentlitteratur.

 

Därtill tillkommer artiklar om ca 200 s.

 

 

Lärare

Stina Malmén (kursansvarig) och Fia Sundevall

Reservantagning

 

 

 

Information om reservantagning anslås här i maj.

 

Notera många reserver brukar erbjudas plats på sommarkurser. Ge därför inte upp om du hamnar långt ner på reservlistan utan håll utkik här på hemsidan.

FAQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga: Är undervisningen obligatorisk / finns det något närvarokrav?

Svar: Nej. Du rekommenderas dock gå på föreläsningarna.

 

Fråga: När äger tentan rum?

Svar: Hemtentamen med deadline 12 juli.

 

Fråga: Kan jag läsa kursen på distans?

Svar: Kursen är inte upplagd som en distanskurs och den information som ges på föreläsningarna går därför inte att få på annat sätt. Du väljer dock själv om du vill gå på föreläsningarna.

 

Fråga: Var hittar jag läsanvisningar osv?

Svar: När du har antagits till kursen och registrerat dig på den får du tillgång till kursens sida på Mondo. Där finns bland annat läsanvisningar.

 

 

 

 

Kontakta oss

  Studentexpedition
  Kelly Biddle
  Telefontid: Mån-Tors kl 10-12, 13-15
  Besökstid: Mån-Tors kl 13-15
  (Fredagar stängt)
  Rum A980, A-huset, plan 9
  08-16 44 70
 
  Amanuens
  Suzanne Planchard
 
  Masterstudenter/Avancerad nivå
  Jennifer Lundgren