Sommarkurser

Genus, makt och arbete i Sverige 1800–2000 (7,5 hp)

Kursen ger en bred introduktion till och grundläggande kunskaper om Sveriges ekonomiska historia ur ett genusperspektiv. I centrum för kursen står förändringar och kontinuiteter i genusrelationernas utveckling i Sverige sedan 1800-talet, med särskilt fokus på arbete och försörjning.

Exempel på frågor som behandlas under kursen är: Vilka möjligheter har det funnits att kombinera arbete och familj och vilken betydelse har detta haft för jämställdheten? Hur har de sociala och materiella villkoren förändrats för olika grupper av kvinnor och män sedan 1800-talet och hur kan förändringarna förklaras? Hur kan välfärdsstatens framväxt, gamla och nya migrationsmönster samt arbetsmarknadens omvandling förstås ur ett genusperspektiv?

Undervisningen består av föreläsningar v. 23-25. Kursen examineras genom en hemtentamen med inlämning senast 5 juli (v. 27).

Kurspoängen kan tillgodoräknas som delkurs 6 i kursen Ekonomisk historia I eller ingå som fristående kurs i en kandidatexamen.

 

Kurstillfälle

Sommar 2018

Kursperiod

Vecka 23–27

Studieform

Heltid (100%). Dag.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Ansökan

Ansök här senast 15 mars 2018

Information om viktiga datum i ansökningsprocessen 

OBS! Kursen är fortfarande är öppen för sen anmälan via antagning.se!

26  maj - 2 juni Reservantagning till Sommarkurs. Du som står på reservplats kommer att meddelas via mail mellan dessa datum om du har fått en plats på kursen.

Schema

Schema för kursens föreläsningar

För mer information om kursupplägg, tentamensperiod, m.m., se kursbeskrivningen på Mondo (för inloggning krävs universitetskonto).

Litteratur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arnberg, Klara; Sundevall, Fia & Tjeder, David (red.) (2012). Könspolitiska nyckeltexter I: från äktenskapskritik till sexualupplysning 1839-1930. Göteborg & Stockholm: Makadam (255 s.)

Arnberg, Klara; Sundevall, Fia & Tjeder, David (red.) (2012). Könspolitiska nyckeltexter II: från befolkningskris till talibantal 1930-2002. Göteborg & Stockholm: Makadam (271 s.).

Carbin, Maria, Overud, Johanna & Kvist, Elin (2017). Feminism som lönearbete: om den svenska arbetslinjen och kvinnors frigörelse. Stockholm: Leopard förlag (157 s.)

Stanfors, Maria (2017). Mellan arbete och familj: ett dilemma för kvinnor i 1900-talets Sverige. Stockholm: Studentlitteratur (296 s.).

Därtill tillkommer artiklar om ca 100 s.

 

För läsanvisningar, se kursbeskrivningen på Mondo (för inloggning krävs universitetskonto).

Lärare

Fia Sundevall

Frågor om tillgodoräkning

 Kontakta studierektor Dag Retsö dag.retso@ekohist.su.se

Reservantagning

 26  maj - 2 juni Reservantagning till Sommarkurs. Du som står på reservplats kommer att meddelas via mail mellan dessa datum om du har fått en plats på kursen.

 
Måndag 4 juni kl 14:00 i A5137: Reservupprop för återstående reserver. Kom i tid – annars riskerar du att mista din plats. Notera att det brukar vara väldigt många reserver som antas till sommarkurser så ge inte upp även om du står mycket långt ner på reservlistan.

 

Kontakta oss

  Studentexpedition
  Kelly Biddle
  Telefontid: Mån-Tors kl 10-12
  Besökstid: Mån-Tors kl 13-15
  (Fredagar stängt)
  Rum A980, A-huset, plan 9
  08-16 44 70
 
  Amanuens
  Suzanne Planchard
 
  Masterstudenter/Avancerad nivå
  Jennifer Lundgren