Sommarkurser

R

Ny sommarkurs: Analysera text och siffror – R för samhällsvetare

Denna kurs introducerar studenten till programmet RStudio som används för att programmera i språket R.

Sommarkurs

Sommarkurs: Genus, makt och arbete i Sverige 1800–2000 (7,5 hp)

Kursen ger en bred introduktion till och grundläggande kunskaper om Sveriges ekonomiska historia ur ett genusperspektiv.

Kontakta oss

  Studentexpedition
  Jenny Häger
  Telefontid Mån-Ons kl 10-12
  Rum A980, A-huset, plan 9
  08-16 44 70
 
  Amanuens
  Karin Grann
 
  Masterstudenter/Avancerad nivå
  Jennifer Lundgren