Sommarkurser

R

Ny sommarkurs: Analysera text och siffror – R för samhällsvetare

Denna kurs introducerar studenten till programmet RStudio som används för att programmera i språket R.

Sommarkurs

Sommarkurs: Genus, makt och arbete i Sverige 1800–2000 (7,5 hp)

Kursen ger en bred introduktion till och grundläggande kunskaper om Sveriges ekonomiska historia ur ett genusperspektiv.

Kontakta oss

  Studentexpedition
  Jenny Häger
  Telefontiden till studentexpeditionen är
  julstängd och öppnar igen 11 januari 2021
  Rum A980, A-huset, plan 9
  08-16 44 70
 
  Amanuens
  Karin Grann
 
  Masterstudenter/Avancerad nivå
  Jennifer Lundgren