Du hittar ditt schema genom att gå in på https://schema.su.se och söker med kursens namn eller med kurskoderna som visas nedan. 

Obs! Scheman kan komma att ändras. Kontrollera närmare terminsstart hur just ditt schema ser ut!

 

Ekonomisk historia

Ekonomisk historia I - EH1411 

Ekonomisk historia II - EH2101

Ekonomisk historia III - EH3102

International Business Program - EH2019

 

Internationella Relationer

Internationella Relationer I  - EH1901

Internationella Relationer II - EH1904

Internationella Relationer III - EH1903

 

Master Courses

Introduction to Global Political Economy - EH6071

Vetenskapsteori - Philosophy of Science - EH6072

Independent Study Course (ISC) in Global Political Economy - EH1705  

Independent Study Course (ISC) in Economic History / International Relations - EH6089