Du hittar ditt schema genom att gå in på https://schema.su.se och söker med kursens namn eller med kurskoderna som visas nedan. 

Obs! Scheman kan komma att ändras. Kontrollera närmare terminsstart hur just ditt schema ser ut!

 

Ekonomisk historia

Ekonomisk historia I - EH1411 

Ekonomisk historia II - EH2101

Ekonomisk historia III - EH3102

International Business Program - EH2019

 

Internationella Relationer

Internationella Relationer I  - EH1901

Internationella Relationer II - EH1904

Internationella Relationer III - EH1423

 

Master Courses

Economic History and Crises in Business - EH6081

Energy and Security - EH1703

Migration and Economic Structures - EH6076

Democracy, Policy and Social Change - EH1704

A New Global Food Order - EH6085

Master Essay Courses - EH1706, EH1707, EH1708, EH6091