Du hittar ditt schema genom att gå in på https://schema.su.se och söker med kursens namn eller med kurskoderna som visas nedan. 

Obs! Scheman kan komma att ändras. Kontrollera närmare terminsstart hur just ditt schema ser ut!

 

Ekonomisk historia

Ekonomisk historia I - EH1411 

Ekonomisk historia II - EH2101

Ekonomisk historia III - EH3102

International Business Program - EH2019

 

Internationella Relationer

Internationella Relationer I  - EH1901

Internationella Relationer II - EH1904

Internationella Relationer III - EH1903

 

Master Courses

First Half:

Energy and Security: EH1703

Migration and Economic Structures: EH6076

Economic Crises and Business in Global History: EH6081

International Relations of East Asia (7,5 ECTS) Statsvet programme students only: EH6108

Master Essay Course: EH1706/EH1707/EH1708/EH6091

 

Second Half:

Democracy, Policy and Social Change: EH1704

A New Global Food Order: EH6085

International Relations of East Asia (15 ECTS) GPE and independent students: EH6109