Ekonomisk historia I 

Delkurs 1: Perspektiv på världsekonomins utveckling

Delkurs 2: Sveriges ekonomiska historia

Delkurs 3: Perspektiv på världekonomins utveckling, den industriella tiden

Delkurs 4: Arbete och försörjning i ett globalt perspektiv

Delkurs 5: Tankar om ekonomin

Delkurs 6, valbara delkurser:
Företagande och finansiella krascher: näringslivets historia
Det internationella handelssystemets framväxt
Kamp, motstånd och ekonomisk omvandling
Genus, makt, och arbete sedan 1850
Utvecklingsteori​
Global migration

Ekonomisk historia II

Delkurs 1: Stora omvandlingar

Delkurs 2: Kvalitativa metoder

Delkurs 3: Kvantitativa metoder

Delkurs 4: Självständigt arbete i ekonomisk historia

Ekonomisk historia III

Delkurs 1 - Teori och metod

Delkurs 2 - Uppsatsskrivning med litteraturkurs introduktion

 

Internationella Relationer I  

Delkurs 1: Introduktion till internationella relationer

Delkurs 2: Konflikt och säkerhet

Delkurs 3: Aktuella frågor i internationella relationer

Delkurs 4, valbara delkurser:
Genus och internationella relationer
Kamp, motstånd och ekonomisk omvandling (tillsammans med EH)
Introduction to Security Policy
Det internationella handelssystemets framväxt (tillsammans med EH)
Utvecklingsteori (tillsammans med EH)
Global migration (tillsammans med EH)

Internationella Relationer II

Delkurs 1: Internationell politisk ekonomi - ett historiskt perspektiv

Delkurs 2: Internationellt samarbete kring globala utmaningar

Delkurs 3: Metoder i studiet av internationella relationer

Delkurs 4: Självständigt arbete i internationella relationer

Internationella Relationer III

Delkurs 1: Teori och metod i studiet av internationella relationer

Delkurs 2: Litteraturkurs (individuellt)

Delkurs 3: Uppsats- och seminariekurs

 

Master’s Programme Global Political Economy 

Introduction to Global Political Economy

Globalization, environment and social change

The Global Political Economy of Development

Philosophy of Social Sciences

Qualitative Methods

Quantitative Methods

Independent Study Course in EH/IR

Master's Thesis/Essay Course in Economic History

Master's Thesis/Essay Course in International Relations