Programmet ger kunskap om det internationella samarbetets framväxt, nuvarande utformning och funktion utifrån ett brett samhällsperspektiv samt om ekonomisk historisk utveckling globalt och i Sverige. Genusperspektivet är tydligt i programmets grundläggande kurser.

Programmet omfattar totalt 180 hp, varav 120 hp utgörs av obligatoriska kurser i internationella relationer och ekonomisk historia.

Utbildningen avslutas med att studenterna genomför ett självständigt examensarbete inom vald huvudinriktning.

Behörighet: Engelska B och Samhällskunskap A

Arbetsmarknad
Utbildningen ger kompetens att arbeta med kvalificerade uppgifter som t.ex. analytiker, utredare, handläggare inom privat och offentlig sektor och i internationella organisationer, eller fortsätta med utbildning på avancerad nivå.