Vidare får studenten fördjupa sig i ett av flera utvalda forskningsfält inom ramen för institutionens forskningsprofil, samma forskningsfält inom vilket studenten senare skriver en längre vetenskaplig uppsats.

Kursens betoning ligger på att utveckla studentens förmåga att formulera ett eget vetenskapligt problem inom ämnet internationella relationer. Det innebär bland annat att lägga upp och genomföra en egen undersökning, att presentera resultaten av denna i en längre vetenskaplig uppsats, försvara den egna texten muntligt samt opponera på en medstudents uppsats.

 

Internationella relationer III- Våren 2019

Scheman 

Delkurs 1: Teori och metod i studiet av internationella relationer

Delkurs 2: Litteraturkurs (individuellt)

Delkurs 3: Uppsats- och seminariekurs