Kursen har en inriktning mot internationell politisk ekonomi. Inom kursen behandlas internationella problem som t.ex. globaliseringens konsekvenser, internationella konflikter och säkerhet, samarbete och integration på regional och global nivå ur olika teoretiska perspektiv. Vidare ges möjlighet till fördjupning inom olika globala problemområden. Kursen strävar att förmedla grundläggande kunskaper om ovanstående aspekter av internationella relationer.

 

Internationella Relationer I - Våren 2019

Scheman 

Delkurs 1: Introduktion till internationella relationer

Delkurs 2: Konflikt och säkerhet

Delkurs 3: Aktuella frågor i internationella relationer

Delkurs 4, valbara delkurser:
Genus och internationella relationer
Kamp, motstånd och ekonomisk omvandling (tillsammans med EH)
Introduction to Security Policy
Det internationella handelssystemets framväxt (tillsammans med EH)
Utvecklingsteori (tillsammans med EH)
New Approaches to European Security


Kurslitteratur

Kurslitteratur IR1 - VT2019