Kursen har en inriktning mot internationell politisk ekonomi. Inom kursen behandlas internationella problem som t.ex. globaliseringens konsekvenser, internationella konflikter och säkerhet, samarbete och integration på regional och global nivå ur olika teoretiska perspektiv. Vidare ges möjlighet till fördjupning inom olika globala problemområden. Kursen strävar att förmedla grundläggande kunskaper om ovanstående aspekter av internationella relationer.

 

Internationella Relationer I - Hösten 2018

Scheman 
Delkurs 1: Introduktion till internationella relationer

Delkurs 2: Konflikt och säkerhet

Delkurs 3: Aktuella frågor i internationella relationer

Delkurs 4, valbara delkurser:
Genus och internationella relationer
Kamp, motstånd och ekonomisk omvandling (tillsammans med EH)
Introduction to Security Policy
Det internationella handelssystemets framväxt (tillsammans med EH)
Utvecklingsteori (tillsammans med EH)
Global migration (tillsammans med EH)


Kurslitteratur

Kurslitteratur till IR 1 och 2 - HT2018 (27 Kb)

 

Internationella Relationer I - Hösten 2017

Scheman 

Delkurs 4, valbara delkurser:
Genus och internationella relationer
Introduction to Security Policy