Samspelet mellan teorier, metoder och källmaterial fokuseras: i litteratur som behandlar centrala ekonomisk-historiska spörsmål och i det egna uppsatsskrivandet. Du tränas i konsten att skriva, presentera och försvara egna texter och opponera på andras.

Kurslitteratur

Kursplan