Samspelet mellan teorier, metoder och källmaterial fokuseras: i litteratur som behandlar centrala ekonomisk-historiska spörsmål och i det egna uppsatsskrivandet. Du tränas i konsten att skriva, presentera och försvara egna texter och opponera på andras.

Från och med kalenderåret 2015 ges Ekonomisk historia III bara under vårterminerna. Kursen ges således därnäst under vårterminen 2017. För frågor och ytterligare information, kontakta studierektor Dag Retsö, dag.retso@ekohist.su.se eller tel 08-164284.

 

Ekonomisk historia III - Våren 2018

Delkurs 1 - Teori och metod

Delkurs 2 - Uppsatsskrivning med litteraturkurs introduktion

 

Kurslitteratur

Kurslitteratur Ekonomisk historia III vt 2018

Kursplan