Samspelet mellan teorier, metoder och källmaterial fokuseras: i litteratur som behandlar centrala ekonomisk-historiska spörsmål och i det egna uppsatsskrivandet. Du tränas i konsten att skriva, presentera och försvara egna texter och opponera på andras.

För frågor och ytterligare information, kontakta studierektor Dag Retsö, dag.retso@ekohist.su.se eller tel 08-164284.

 

Kurslitteratur

Kursplan