En stor del av kursen ägnas åt ekonomisk och socialhistorisk teori och metod samt hur man utformar vetenskapliga historiska undersökningar. Fördjupningskurser ingår.

 

Ekonomisk historia II - Hösten 2018

Scheman 

 

Delkurs 1: Stora omvandlingar

Delkurs 2: Kvalitativa metoder

Delkurs 3: Kvantitativa metoder

Delkurs 4: Självständigt arbete i ekonomisk historia

 

Kurslitteratur

Kurslitteratur Ekonomisk historia II HT 2018

Kursplan