En stor del av kursen ägnas åt ekonomisk och socialhistorisk teori och metod samt hur man utformar vetenskapliga historiska undersökningar. Fördjupningskurser ingår.

 

Kurslitteratur
Kurslitteratur Ekonomisk historia - ht 2020
 

Kursplan