En stor del av kursen ägnas åt ekonomisk och socialhistorisk teori och metod samt hur man utformar vetenskapliga historiska undersökningar. Fördjupningskurser ingår.

 

Kurslitteratur
Ekonomisk historia II - VT 2020

Kursplan