Fördjupningskurser belyser samtida diskussioner – om naturförhållandenas påverkan på ekonomin, finansiering av krig, s k pigarbete, klassklyftor etc – genom att placera in dem i ett historiskt sammanhang.

Gemensamma riktlinjer för EH I och EH II (14 Kb)

Kurslitteratur

Kursplan