Fördjupningskurser belyser samtida diskussioner – om naturförhållandenas påverkan på ekonomin, finansiering av krig, s k pigarbete, klassklyftor etc – genom att placera in dem i ett historiskt sammanhang.

Gemensamma riktlinjer för EH I och EH II (14 Kb)

 

Ekonomisk historia I - Våren 2019

Scheman

Delkurs 1: Perspektiv på världsekonomins utveckling

Delkurs 2: Sveriges ekonomiska historia

Delkurs 3: Perspektiv på världekonomins utveckling, den industriella tiden

Delkurs 4: Arbete och försörjning i ett globalt perspektiv

Delkurs 5: Tankar om ekonomin

Delkurs 6, valbara delkurser:
Företagande och finansiella krascher: näringslivets historia
Det internationella handelssystemets framväxt
Kamp, motstånd och ekonomisk omvandling
Genus, makt, och arbete sedan 1850
Utvecklingsteori​

 

Kurslitteratur
Kurslitteratur Ekonomisk historia - VT 2019

Kursplan